Orzeł
A A A

Akty prawne

drukuj drukuj

Przepisy wewnętrzne:

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 124/2020  z dnia 9 grudnia 2020 r w sprawie zasad i trybu ubiegania się o środki na badania naukowe i prace rozwojowe z Funduszu Badań Naukowych

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 80/2020  z dnia 2 września 2020 r. w sprawie Regulaminu nagród naukowych dla pracowników Krakowskiej Akademii

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im.A F Modrzewskiego Nr. 58/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie trybu ubiegania się przez pracowników Krakowskiej Akademii o środki na działalność naukową finasowaną z subwencji MNiSZW

Zarzadzenie Rektora Krakowskiej Akademii im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 27/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie trybu ubiegania się przez pracowników Krakowskiej Akademii o środki na badania naukowe i prace rozwojowe.

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 25/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.  w sprawie zasad i trybu ubiegania się o środki na badania naukowe i prace rozwojowe z Funduszu Badań Naukowych Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz zasad i trybu ich przyznawania i wydatkowania

Przepisy ogólne:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) - USTAWA 2.0

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzajace Ustawę 2.0 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)

Ewaluacja:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 31 lipca 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności

Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej  

Przewodnik po ewaluacji

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Przydatne linki:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej  NAWA (dawniej BUWiWM): https://nawa.gov.pl/

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej:https://www.fnp.org.pl/

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito