Orzeł
A A A

Dlaczego my?

drukuj drukuj

Krakowska Akademia jest największą i najlepiej ocenianą niepubliczną Uczelnią w południowej Polsce, co potwierdzają rankingi szkół wyższych. Od lat wg Rankingu Perspektyw zajmujemy pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych w Małopolsce, w tym roku awansowaliśmy na 7 pozycję w kraju i jako jedyna Uczelnia niepubliczna otrzymaliśmy nagrodę specjalną – Awans Roku 2015.

W Rankingu Wydziałów Prawa w latach 2013-15 r. przygotowanym przez Perspektywy, wśród uczelni niepublicznych Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych naszej Uczelni zajmuje pierwsze miejsce.

Coraz lepiej absolwentów Krakowskiej Akademii oceniają pracodawcy. Nasza uczelnia zajmuje trzecie miejsce w Polsce, jeśli chodzi o prestiż wśród pracodawców w Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich miesięcznika Perspektywy.

Od czerwca 2013 roku dyplomy absolwentów Architektury naszej Uczelni są automatycznie uznawane we wszystkich krajach UE. Tym samym nasza Uczelnia stała się pierwszą w Polsce niepubliczną uczelnią wyższą, której dyplom architektury uzyskał notyfikacje unijną. Prawo to uzyskało jak dotąd tylko 8 wydziałów architektury w Polsce. 

Od 2012 roku Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego rokrocznie otrzymuje Certyfikat Uczelnia Liderów w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji organizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznawane są szkołom wyższym  które podejmują wysiłki by kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, kreatywnych, innowacyjnych i twórczych. Certyfikat jest potwierdzeniem, że Uczelnia stara się łączyć dbałość o jakość kształcenia z edukacją praktyczną studentów, by byli oni jak najlepiej przygotowani do przyszłej pracy i kariery zawodowej w zjednoczonej Europie.

 Posiadamy certyfikat „Uczelnia wyższa promująca bezpieczeństwo” – za inicjatywy i działania w ramach zintegrowanej polityki bezpieczeństwa.

Uczelnia ma rozwinięty program stypendialny:

  • od drugiego roku studiów Uczelnia przyznaje własne stypendia dla studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce
  •  Uczelnia co roku funduje także nagrody dla najlepszych studentów i absolwentów (Nagroda im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
  • najlepsi maturzyści i olimpijczycy mogą starać się o opłacenie czesnego za I rok studiów licencjackich z Funduszu im. Andrzeja Kapiszewskiego (szczegóły http://www.ka.edu.pl/fundusz-im-andrzeja-kapiszewskiego/)
  •  otrzymasz pomoc materialną, m.in. stypendia socjalne, mieszkaniowe, za wyniki w nauce lub sporcie oraz specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych

Nasi studenci mają takie same uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej oraz ulg komunikacyjnych, jakie przysługują studentom uczelni państwowych.

Sprawy formalne załatwisz szybko dzięki platformie internetowej – wirtualny dziekanat.

Uczelnia umożliwia studentom zakwaterowanie w domu studenckim.

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito