Orzeł
A A A

prof. nadzw. dr hab. Ewa Jarosz

drucken drukuj
prof. nadzw. dr hab. Ewa Jarosz
Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Studia magisterskie, doktorat i habilitacja na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wice-Przewodnicząca Zespołu Pedagogiki Społecznej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Doradca Społeczny Rzecznika Praw Dziecka, członkini Komitetu Honorowego obchodów Roku Janusza Korczaka.

Zainteresowania naukowe dotyczą praw dziecka, zjawiska krzywdzenia dzieci, przemocy w rodzinie. Autorka licznych artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach oraz książek.
Do najważniejszych publikacji należą:
Przemoc wobec dzieci. Reakcje środowisk szkolnych, Katowice 1998;
Dom który krzywdzi, Katowice 2001,
Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2001-2007 ( VII wydań),
Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, (współautor E.Wysocka)Warszawa 2006-2007 ( II wydania),
Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna, Katowice 2008-2009 ( II wydania),
Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Raport Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2012
oraz prace pod redakcją:
Dzieciństwo – witraż bolesny „Chowanna” tom 34;
Szanować, słuchać, wspierać, chronić. Prawa dzieci w rodzinie, szkole i społeczeństwie, Katowice 2013. 

wstecz
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito