Orzeł
A A A

Zdrowie publiczne

drukuj drukuj

Start studiów: 13 października 2018

Pracujesz w jednostkach ochrony zdrowia (podstawowa opieka zdrowotna, szpitale, gabinety, państwowa inspekcja sanitarna szczebla wojewódzkiego i powiatowego) i chcesz podnieść swoje kompetencje w zakresie prowadzenia lub zarządzania placówką medyczną, kierowania zespołem ludzi? Pragniesz być na bieżąco w zakresie wiedzy i perspektyw w szybko zmieniającym się otoczeniu systemu ochrony zdrowia? Interdyscyplinarne studia podyplomowe Zdrowie Publiczne są dla Ciebie!!!! Nasze studia ukazują, na czym polega rola zdrowia publicznego na różnych szczeblach systemu ochrony zdrowia.

Ukończenie studiów podyplomowych Zdrowie Publiczne, w połączeniu z bieżącą Państwa pracą zawodową, umożliwi pełniejsze zrozumienie zmian, jakie mają miejsce oraz pomoże w trafnym podejmowaniu decyzji w swoim środowisku pracy. Charakter prowadzonych zajęć będzie stwarzał możliwośc tworzenia platformy wymiany informacji dobrych praktych pomiedzy wykładowcą a słuchaczem oraz pomiędzy słuchaczami.
Studia te niewątpliwie dają potencjalnie dużą szansę na wstąpienie do eliternego grona ekspertów zdrowia publicznego, a w dalszej perspektywie bardziej swobodne poruszanie się po rynku pracy tylko w jednym kierunku: awansu!

Lista przedmiotów:
Podstawy teorii zdrowia publicznego:
Historia zdrowia publicznego
Cele, zadania i koncepcje zdrowia publicznego
Miejsce zdrowia publicznego w systemie ochrony zdrowia
Podstawy epidemiologii:
Zwalczanie chorób
Szczepienia ochronne
Zdrowie i jego środowiskowe uwarunkowania:
Higiena pracy i choroby zawodowe
Zarządzanie i obrót chemikaliami
Dopalacze
Higiena radiacyjna - ochrona radiologiczna
Higiena Środowiska. Nadzór i monitorowanie jakości wody do spożycia przez ludzi
Higiena Środowiska. Utrzymanie należytych warunków sanitarnohigienicznych w obiektach użyteczności publicznej
Higiena Środowiska. Ocena oddziaływania przedsięwzięć oraz aktów prawa miejscowego pod kątem ich wpływu na warunki higieniczne i zdrowotne
Higiena Żywności i Żywienia. Urzędowa kontrola żywności
Higiena Żywności i Żywienia. Bezpieczeństwo żywności
Higiena Żywności i Żywienia. Zasady racjonalnego żywienia
Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce i na Świecie. System ochrony zdrowia: Modele systemów ochrony zdrowia na świecie; organizacja i funkcjonowanie w Polsce
Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce i na Świecie. Informacja naukowa w zdrowiu publicznym
Zagadnienia prawno-medyczne w ochronie zdrowia
Zarządzanie i ekonomika ochrony zdrowia
Promocja zdrowia:
Podstawy promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji
Organizacja promocji zdrowia w Polsce
Metody, techniki i pomoce stosowane w promocji zdrowia - marketing zdrowotny
Główne problemy zdrowotne
Międzynarodowe problemy zdrowiaLiczba godzin ogółem: 200 (2 semestry)
Cena za całość: 3500 zł
 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito