Orzeł
A A A

Translating non-literary texts

drukuj drukuj

Możliwość dofinasowania dla przedsiębiorców i ich pracowników - oferta zamieszczona w Bazie Usług Rozwojowych

Podstawowym celem studiów podyplomowych jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem światowego rynku usług tłumaczeniowych. Program studiów odpowiada potrzebom rynku tłumaczeniowego w Polsce i został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie branżowe koordynatora.

Studia są adresowane zarówno do osób wchodzących w branżę tłumaczeń, jak i osób już w niej funkcjonujących, tj. do studentów i absolwentów kierunków filologicznych, w szczególności specjalizujących się w dziedzinie translatoryki. Mile widziani będą również studenci i absolwenci innych kierunków i specjalności (np. inżynierowie, lekarze czy prawnicy), którzy wiążą swoje plany rozwoju z wykonywanie tłumaczeniem tekstów pochodzących z ich branży.

Podczas zajęć przedstawione zostaną podstawowe normy regulujące świadczenie usług tłumaczeniowych oraz wnioski praktyczne płynące z tych wymogów normatywnych. Omówione zostaną również kierunki dalszej ewolucji tego rynku usług ze wskazaniem perspektyw zatrudnienia w tej branży.

Większość zajęć będzie prowadzonych w języku polskim. Podstawowe pojęcia będą podawane również w języku angielskim, aby zapoznać słuchaczy z terminologią specjalistyczną używaną powszechnie w tej branży usług specjalistycznych.

Zajęcia będą prowadzić osoby posiadające wieloletnią praktykę zdobytą na różnych stanowiskach w branży tłumaczeniowej. Koordynatorem studium i jednym z prowadzących jest mgr inż. Jerzy Nedoma – założyciel, współwłaściciel i wieloletni kierownik biura tłumaczeń, notowanego w gronie 20 największych biur tłumaczeń w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Dużym atutem studiów jest prawo bezpośredniego korzystania przez każdego ze słuchaczy indywidualnie z nowoczesnego narzędzia typu CAT (Computer Aided Translation tool) podczas pracy własnej przy wykonywaniu tłumaczeń próbnych, omawianych następnie na zajęciach.

Po zrealizowaniu programu studiów uczestnicy nabędą umiejętności praktycznych w używaniu narzędzia typu CAT, niezbędnego na obecnym etapie rozwoju branży tłumaczeniowej oraz zapoznają się z zasadami profesjonalnego tłumaczenia tekstów nieliterackich.

Lista przedmiotów:

  1. Language services in Poland and worldwide; usage of MS Office software by translators
    (Usługi językowe w Polsce i na świecie; wykorzystanie pakietu MS Office przez tłumaczy)
  2. International standards used in translation industry; rules for correct Polish
    (Normy międzynarodowe stosowane w przemyśle tłumaczeniowym; zasady poprawnej polszczyzny)   
  3. Application of a CAT tool (XTM software) in translation of non-literary texts
    (Zastosowanie narzędzia grupy CAT (oprogramowanie XTM) w tłumaczeniu tekstów innych niż literackie)   
  4. Final Exam (Egzamin końcowy)

Liczba godzin ogółem: 200
Liczba semestrów: 2
Liczba punktów ECTS: 30

Forma studiów: studia niestacjonarne

Cena: 5 900 zł za 2 semestry

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito