Orzeł
A A A

Taktyka przesłuchania i wykorzystania badań poligraficznych

drukuj drukuj

Studia podyplomowe „Taktyka przesłuchania i wykorzystania badań poligraficznych” skierowane są do prawników – praktyków, oficerów śledczych, prywatnych detektywów oraz biegłych sądowych – poligraferów, realizowane wspólnie z Polskim Towarzystwem Badań Poligraficznych.

Korzyści:

 • zdobycie pogłębionych informacji dotyczących sposobów i technik prowadzenia przesłuchań na potrzeby procesu karnego.
 • nabycie umiejętności prowadzenia przesłuchania wedle jasno określonej procedury, w zależności od okoliczności danej sprawy, a przede wszystkim od statusu procesowego osoby przesłuchiwanej, jak i jej zdolności do odtwarzania zapamiętanej rzeczywistości.
 • znajomość narzędzi analitycznych umożliwiających oszacowanie jakości i wiarygodności zeznań/wyjaśnień/ustnych opinii biegłych.
 • zdobycie rozszerzonej wiedzy na temat instrumentalnych i nieinstrumentalnych metod detekcji kłamstwa zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.
 • wykształcenie możliwości poznawczych w zakresie badań poligraficznych i ekspertyz w tym zakresie: umiejętność formułowania postanowienia o powołanie biegłego, umiejętność oceny ekspertyzy poligraficznej lub innej dotyczącej detekcji kłamstwa.
 • zdobycie wiedzy dotyczącej psychologii klinicznej i sądowej oraz psychiatrii sądowej, w zakresie istotnym dla efektywności postępowania karnego.

Kadra:
prawnicy – praktycy, psychologowie oraz profesjonalni, certyfikowani poligraferzy
    
Forma prowadzenia zajęć:
wykłady teoretyczne, ćwiczenia praktyczne indywidualne i grupowe, dyskusje

Lista przedmiotów:

 • Historia detekcji kłamstwa
 • Historia badań poligraficznych w Polsce
 • Kazuistyka polska
 • Badania poligraficzne w sprawach karnych, pracowniczych, operacyjnych, przestępców seksualnych. Współczesne techniki badań
 • Status prawny badań poligraficznych w Polsce
 • Wartość diagnostyczna badań poligraficznych
 • Wykorzystanie badań poligraficznych w śledztwie
 • Postanowienie zlecające badania poligraficzne i opinia z badań
 • Nowe kierunki detekcji kłamstwa
 • Nieinstrumentalne metody detekcji kłamstwa
 • Podstawy psychologii klinicznej i sądowej
 • Podstawy psychiatrii sądowej
 • Podstawy prawa dowodowego
 • Taktyki przesłuchania

Liczba godzin ogółem: 170 (2 semestry)

Cena: 3200 zł za 2 semestry
 

Ukończenie studiów podyplomowych Taktyka przesłuchania i wykorzystania badań poligraficznych organizowanych przez Krakowską Akademię daje m.in. uprawnienia identyczne jak kurs I stopnia z zakresu badań poligraficznych.
Słuchacz, który ukończył kurs, uzyska certyfikat Młodszego Specjalisty z zakresu badań poligraficznych, wydany przez Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych. Będzie także uprawniony do udziału w szkoleniu uzupełniającym, o którym mowa w Uchwale nr 7/2016 Zarządu PTBP - "Standard kursów i szkoleń z zakresu badań poligraficznych". Pełne przeszkolenie wiąże się z usyskaniem tytułu Specjalisty z zakresu badań poligraficznych i możliwością ubiegania się o poświadczenie rekomendacji eksperckiej do badań kadrowych oraz dowodowych w procesie karnym lub cywilnym.
 

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito