Orzeł
A A A

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego nadające kwalifikacje nauczycielskie

drukuj drukuj

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Prowadzimy nabór na studia nadające kwalifikacje nauczycielskie:

 • w zakresie nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej (dla osób posiadających dyplom studiów licencjackich w zakresie filologii angielskiej)
 • w zakresie nauczania języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych (dla osób posiadających dyplom studiów magisterskich w zakresie filologii angielskiej)
 • w zakresie nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej (dla osób posiadających dyplom studiów licencjackich w zakresie filologii niemieckiej)
 • w zakresie nauczania języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych (dla osób posiadających dyplom studiów magisterskich w zakresie filologii niemieckiej)
 • w zakresie przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych (dla osób posiadających dyplom studiów magisterskich kierunków dających merytoryczne przygotowanie w zakresie przedsiębiorczości)


Wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych (studia licencjackie lub magisterskie)

Dla osób uczących w szkole istnieje możliwość zwolnienia z części praktyk (wymagane zaświadczenie o pracy nauczycielskiej)


Lista przedmiotów:

 • Pedagogika ogólna
 • Współczesne tendencje i kierunki w edukacji
 • Systemy edukacyjne w Unii Europejskiej
 • Społeczny wymiar edukacji
 • Podstawy diagnozowania pedagogicznego
 • Etyka pracy nauczyciela
 • Andragogika
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Podstawy prawne pracy nauczyciela
 • Podstawy psychologii ogólnej z elementami psychologii uczenia się i nauczania
 • Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia
 • Psychologia społeczna         
 • Psychologia emocji
 • Dydaktyka ogólna
 • Dydaktyka ogólna
 • Metodyka nauczania przedmiotu
 • Projektowanie programów dydaktyczno-profilaktycznych
 • Nauczanie na odległość (podstawy dydaktyki e-learningowej 
 • Wykorzystanie mediów w pracy pedagogicznej
 • Technologia informacyjna
 • Komunikacja interpersonalna  
 • Emisja głosu                 
 • Praktyki pedagogiczne                                


Liczba godzin ogółem: 370 godzin + 150 godzin praktyk pedagogicznych (3 semestry)
Cena za semestr: 1330 zł (ogółem: 3990 zł)

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito