Orzeł
A A A

Studia podyplomowe w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej

drukuj drukuj

Studia wraz z certyfikatem językowym na poziomie B2 nadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Studia przeznaczone są dla absolwentów pedagogiki przedszkolnej i  wczesnoszkolnej i czynnych nauczycieli w przedszkolach i klasach I-III którzy znają język angielski na poziomie minimum B1 lub posiadają certyfikat językowy na poziomie B2. Według rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli(Dz. U. z dn. 27 marca 2009 nr 50 poz. 400) pełne kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej uzyskuje osoba, która legitymuje się certyfikatem znajomości języka na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. (Wykaz świadectw uznawanych przez MEN znajduje się w załączniku do ww. Rozporządzenia).
Program studiów zawiera 180-cio godzinny komponent językowy. Po drugim semestrze nauki studenci nieposiadający certyfikatu zdają certyfikujący egzamin na poziomie B2 w Krakowskiej Akademii lub innym ośrodku egzaminacyjnym w Krakowie.

Dla osób nieposiadających wymienionego wyżej certyfikatu przed rozpoczęciem studiów przewidziany jest językowy test plasujący.

Lista przedmiotów:
Moduł I : Teoretyczne podstawy metodyki nauczania języka
Uczenie się a nabywanie języka
Style uczenia się na etapie wczesnoszkolnym
Kompetencje nauczyciela języka obcego
Dobór i ocena materiałów nauczania
Metody (naturalna, TPR i in.)
 

Moduł II: Techniki nauczania języka angielskiego
Rozwijanie i integracja poszczególnych sprawności językowych
Nauczanie poprawnej wymowy
Techniki uczenia gramatyki
Elementy życia i kultury krajów obszaru języka angielskiego w nauczaniu wczesnoszkolnym
Literatura angielska dla dzieci
Opracowanie materiałów własnych
Gry, zabawy, piosenki w nauczaniu dzieci
 

Moduł III: Nowoczesne technologie w nauczaniu języka obcego
Nowe technologie w edukacji wczesnoszkolnej
Wykorzystanie mediów w pracy dydaktycznej – autoskopia nauczycielska


Moduł IV: Praktyczna nauka języka angielskiego
Uczenie poszczególnych sprawności
Uczenie sprawności zespolonych
Fonetyka języka angielskiego
Przygotowanie do certyfikującego egzaminu na poziomie B2


Moduł V: Historia i kultura krajów obszaru języka angielskiego
Historia i kultura Wielkiej Brytanii
Historia i kultura Stanów Zjednoczonych


Moduł VI: Praktyki pedagogiczne (hospitacja i prowadzenie zajęć)

Po drugim semestrze nauki studenci zdają egzamin FCE w Krakowskiej Akademii lub innym ośrodku egzaminacyjnym Uniwersytetu Cambridge w Krakowie.

Liczba godzin ogółem: 360 godzin + 60 godzin praktyk (3 semestry)
Cena: 3900 za całość

Pliki do pobrania

sp-rozporzadzenie-metodyka-j-ang.pdf

Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito