Orzeł
A A A

Prawo zamówień publicznych

drukuj drukuj

Celem studiów jest nabycie wiadomości z prawa zamówień publicznych w ujęciu kompleksowym, zwłaszcza z zakresu gospodarki publicznej i prawnego ustroju jednostek zamawiających, finansów publicznych, prawa przedsiębiorców, zasad i procedur udzielania zamówień, problematyki konstruowania i wykonywania umów o zamówienia publiczne oraz dochodzenia roszczeń majątkowych z nich wynikających.

Studia adresowane są do wszystkich osób które ukończyły studia II stopnia bądź studia jednolite magisterskie; oferta skierowana w szczególności osób zajmujących się zamówieniami publicznymi w sektorach: zdrowia, bezpieczeństwa i obronności oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Lista przedmiotów:

 • Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego
 • Zamówienia sektorowe
 • Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Partnerstwo publiczno –prywatne a zamówienia publiczne
 • Elementy prawa cywilnego
 • Elementy prawa gospodarczego i handlowego
 • Wybrane zagadnienia prawa budowlanego
 • System kontroli zamówień publicznych
 • Wybrane zagadnienia prawa karne, prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Umowa o zamówienie publiczne-nieważność, unieważnienie, zamiana
 • Elementy prawa i postępowania administracyjnego
 • Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne
 • Elementy prawa finansowego
 • Zamówienia publiczne w sektorze zdrowia
 • Zamówienia publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zamówienia publiczne w dziedzinie bezp. i obronności (do wyboru)
 • Nowe podejście do zamówień publicznych – możliwości realizacji
 • System zamówień publicznych w prawie UE
 • Wybrane zagadnienia prawa karne, prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • Przygotowanie pracy końcowej
 • Zaliczenia i egzaminy semestralne

 

Liczba godzin ogółem: 200
 
Liczba semestrów: 2
Cena za całość: 3 000 zł
 

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito