Orzeł
A A A

Organizacja ochrony porządku publicznego - funkcjonowanie Straży Miejskich i Gminnych

drukuj drukuj

Studia podyplomowe przewidziane są dla kadry kierowniczej Straży Miejskich i Gminnych. Ich celem jest przygotowanie średniej i wyższej kadry Straży do wykonywania zadań ustawowych oraz kierowania i zarządzania zespołami ludzkimi przy realizacji tych zadań. Z jednej strony, studia mają przedstawić i objaśnić zgodnie z aktualnym stanem wiedzy zjawiska, do walki z którymi Straż jest powołana, z drugiej zaś strony ma pokazać instrumentarium, którym przy realizacji swych zadań ma się posługiwać i reglamentację prawną tych działań.

Lista przedmiotów:

 •     Prawa człowieka
 •     Prawo karne i prawo wykroczeń - zagadnienia wybrane
 •     Nauka o policji
 •     Wybrane zagadnienia psychologii (podstawy psychologii, psychologia interwencji, negocjacje, psychologia zarządzania)
 •     Elementy prawa pracy i BHP
 •     Patologie i demoralizacje (alkoholizm, narkomania, prostytucja, demoralizacja i przestępczość nieletnich)
 •     Kryminologia
 •     Wystąpienia publiczne i współpraca z mediami
 •     Elementy prawa i postępowania administracyjnego (w tym także: ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, ochrona informacji niejawnych, prawo o zgromadzeniach)
 •     Elementy postępowania karnego i postępowania w sprawach wykroczeń
 •     Elementy kryminalistyki (zabezpieczanie miejsca zdarzenia, śladów i dowodów)
 •     Prawo policyjne
 •     Profilaktyka - zapobieganie przestępczości i patologiom społecznym
 •     Ustrój organów ochrony i pomocy prawnej
 •     Podstawy zarządzania (zarządzanie zespołami ludzkimi, zarządzanie kryzysowe)
 •     Elementy administracji i biurowości (czynności kancelaryjne, konstruowanie regulacji wewnetrznych)

Liczba godzin ogółem: 210
Cena: 3 000 zł za 2 semestry
 

Pliki do pobrania

oopp-efekty-ksztalcenia.pdf

Efekty kształcenia

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito