Orzeł
A A A

Neurologopedia

drukuj drukuj

Możliwość dofinasowania dla przedsiębiorców i ich pracowników - oferta zamieszczona w Bazie Usług Rozwojowych

Neurologopedia z elementami tyflologopedii

Cel studiów: Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy.

Opis studiów: studia są przeznaczone dla osób, które posiadają tytuł magistra a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyły w ramach pomagisterskich studiów logopedycznych; specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich lub uzyskały stopień magistra logopedii. Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają niezbędne przygotowanie teoretyczne, bez wymaganego przepisami stażu. Neurologopeda ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych (z osobami upośledzonymi umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej. Studia  przygotowują logopedów do pracy z pacjentami z dysfunkcjami Ośrodkowego Układu Nerwowego, m.in. pracy z dziećmi z nieprawidłowych ciąż i porodów, z zespołami genetycznymi, z wadami narządów zmysłów (zwłaszcza wzroku i słuchu) oraz osób dorosłych z zaburzeniami mowy. W programie studiów uwzględniono ćwiczenia laboratoryjne i praktyki w ośrodkach typu: szpitale, poradnie oraz ośrodki szkolno-wychowawcze.  Zajęcia audytoryjne będą się odbywały w soboty i niedziele, zaś zajęcia praktyczne – w tygodniu. Przewidziane są one w placówkach medycznych i ośrodkach szkolno - wychowawczych na terenie Krakowa. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach i zdanie egzaminu końcowego, będącego prezentacją studium przypadku.

Rodzaj studiów: dokształcające

Lista przedmiotów:

 • Neurologia dziecięca i elementy diagnostyki neurologicznej
 • Psychologia kliniczna (psychozy, nerwice, zaburzenia osobowości)
 • Psychologia niewidomych (z wadami zmysłów)
 • Terapia logopedyczna osób z wadą wzroku
 • Orofacjalne zaburzenia mowy
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Diagnoza neurologopedyczna od okresu prenatalnego (12 miesiąca życia)
 • Stymulacja rozwoju dziecka w pierwszym roku życia + rozwoju mowy
 • Diagnoza i terapia zaburzeń karmienia
 • Elementy fizjoterapii i osteopatii w zaburzeniach neurologicznych
 • Terapia osób z zespołami wad genetycznych
 • Choroby neurologiczne o podłożu metabolicznym
 • Elementy psychoterapii (rodzice w kryzysie, depresja)
 • Dogoterapia
 • Arteterapia
 • VHT
 • Metody wykorzystywane w neurologopedii:

* metoda verbotonalna

* metoda komunikacji alternatywnej

* Biofeedback

* Muzykoterapia

* metoda Warnkego

* Tomatissa

 • Jąkanie i inne niepłynności mówienia
 • Jąkanie i inne niepłynności mówienia
 • Mutyzm
 • SLI i inne zaburzenia związane z uszkodzeniami mózgu
 • Oligofazja – zaburzenia mowy u osób upośledzonych umysłowo
 • Zaburzenia rozwoju psychicznego u dzieci i młodzieży
 • Schizofazja u osób dorosłych
 • Terapia integracji sensorycznej w neurologopedii
 • Autyzm
 • Neurolingwistyczny kontekst zaburzeń mowy (wybrane zagadnienia z neuroanatomii, neurofizjologii i patologii mowy)
 • Afazja
 • Zaburzenia mowy i głosu w aspekcie uszkodzeń CUN. Zaburzenia mowy w chorobach neurodegeneracyjnych ( lub neurozwyrodnieniowych ) (choroba Alzhaimera, pomijanie stronne itp..)
 • Dysartria, Dysfagia (lub Neurogenne zaburzenia połykania)
 • Studium przypadku (diagnoza + terapia)
 • Praktyka

 

435 godzin (w tym 57 godzin praktyk)

czas trwania: 3 semestry

cena: 5400 zł za całość

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do studiów za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/). Oferta kierowana jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito