Orzeł
A A A

Koordynator kontroli zarządczej

drukuj drukuj

Adresaci studiów:
Pracownicy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za skuteczne wdrożenie i monitorowanie stanu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem, audytorzy wewnętrzni.

Forma prowadzenia zajęć:
wykłady teoretyczne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe, testy.

Cele studiów:
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę finansów publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.

Korzyści:
Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

Słuchacze otrzymają certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie „Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej II Stopnia PIKW” oraz wpis na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o.

Prowadzący:
Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy w zakresie wdrażania i oceny systemów kontroli wewnętrznej, specjaliści od zarządzania ryzykiem oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.

Lista przedmiotów:
1. Wprowadzenie do systemów kontroli wewnętrznej
2. Środowisko kontroli wewnętrznej
3. Identyfikowanie i zarządzanie ryzykiem w organizacji
4. Zamówienia Publiczne
5. Rachunkowość finansowa i zarządcza
6. Mechanizmy kontroli systemów informatycznych
7. Informacja i komunikacja
8. Audyt wewnętrzny w organizacji

9. Systemy zarządzania jakością
10. Wykrywanie oszustw i nadużyć
11. Seminarium dyplomowe

Liczba godzin ogółem: 200 (2 semestry)

Cena za 2 semestry: 3600 zł  

Studia prowadzone są przy współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

 

 

www.pikw.pl

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito