Orzeł
A A A

Język angielski w biznesie

drukuj drukuj

Możliwość dofinasowania dla przedsiębiorców i ich pracowników - oferta zamieszczona w Bazie Usług Rozwojowych

Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących ugruntować i poszerzyć swoje kompetencje językowe w zakresie specjalistycznego języka angielskiego z dziedziny biznesu na poziomie zaawansowanym. Program studiów kładzie nacisk na integrację praktycznych umiejętności w zakresie Business English. Zajęcia przygotowywane są w ścisłej współpracy lektorów specjalizujących się w języku biznesu ze specjalistami w dziedzinie Księgowości, Finansów, Zarządzania, Marketingu i Prawa. 
 
Językiem wykładowym jest język angielski.
 
Dwusemestralne studia kończą się egzaminem ze specjalistycznego języka angielskiego na poziomie C1. Absolwenci będą przygotowani do międzynarodowego egzaminu certyfikującego Cambridge English: Business Higher (BEC Higher), który będą mogli zdać na terenie Uczelni. 
 
Cambridge English: Business Higher to egzamin z języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Jest to poziom znajomości angielskiego niezbędny w wymagających środowiskach zawodowych i akademickich i pokazuje pracodawcom, że kandydat potrafi:
• efektywnie komunikować się na poziomie kierowniczym i zawodowym;
• z pewnością siebie uczestniczyć w spotkaniach i prezentacjach w miejscu pracy;
• wyrażać się z dużą biegłością;
• odpowiednio reagować w różnych sytuacjach kulturowych i społecznych.
Poza rynkiem pracy certyfikat można przedłożyć uniwersytetom i uczelniom wyższym jako potwierdzenie zdolności do:
• studiowania przedmiotów biznesowych na poziomie uniwersyteckim (np. studia MBA);
• prowadzenia trudnych i ambitnych badań.
 
Zawartość egzaminu Cambridge English: Business Higher stanowi odzwierciedlenie codziennych zadań w pracy i biznesie. Przygotowując się do tego egzaminu kandydat nabywa umiejętności, które cenione będą przez pracodawców.
Potwierdzenie kompetencji w zakresie Business English może stworzyć sposobność zatrudnienia u nowego pracodawcy, pomóc w osiągnięciu awansu bądź zbudować karierę.
Pracodawcy cenią egzamin Cambridge English: Business Higher i na nim polegają, ponieważ jest to gruntowny sprawdzian wszystkich czterech umiejętności językowych (czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i mówienia) w kontekście biznesowym.
Cena egzaminu BEC Higher w 2015, to 669 PNZ.
 
 
Lista przedmiotów:
1. Operations and Project Management 20 
2. Accounting and Finance 30
3. Business Law 10
4. Marketing 20
5. Management 20
6. Business English Skills I 50
7. Business English Skills II 50
8. Egzamin końcowy
 
Ogólnym celem przedmiotów specjalistycznych i językowych na studiach podyplomowych Business English jest wykształcenie oraz rozwinięcie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w środowisku międzynarodowym – a więc bez możliwości wspomagania się językiem polskim – w sprawach związanych z szeroko pojętym biznesem. Szczegółowym celem jest rozwinięcie  umiejętności komunikowania się w jednym, szczególnym środowisku językowym, jakim jest egzamin Cambridge Business English. 
W ramach studiów Business English chcielibyśmy położyć szczególny nacisk na kształcenie i rozwijanie praktycznych umiejętności językowych. Dlatego też przygotowaliśmy trzy główne obszary, na których będziemy skupiać się podczas zajęć:
 
Umiejętności- umiejętność precyzyjnego i językowo poprawnego wyrażania myśli i poglądów (zarówno w formie pisemnej jak i ustnej) przy zastosowaniu różnych rejestrów oraz umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w typowych sytuacjach profesjonalnych:
- prowadzenie rozmów telefonicznych
- organizowanie i ustalanie spotkań
- negocjacje biznesowe
- prowadzenie spotkań biznesowych
- prezentacje
- negocjacje
- prezentowanie i omawianie danych i statystyk
- język przydatny w sytuacjach towarzyskich
Teksty użytkowe
- emaile
- raporty
- notatki ze spotkań
- memo
- agendy do spotkań
- formalne listy biznesowe
 
Po zapoznaniu z językiem funkcyjnym, studenci będą mieli możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności, łącząc te elementy z własnym doświadczeniem podczas przygotowywania  studium przypadku (Case Study). 
 
Kompetencje-rozwinięcie postawy otwartości poznawczej i kreatywności, swobodnej komunikacji w sytuacjach zawodowych z zachowaniem norm i standardów obowiązujących w środowisku współczesnego biznesu.
 
Wiedza - świadomość kompleksowej natury języka , jego rejestrów i złożoności; znajomość standardowych odmian wymowy oraz specyfiki różnych form wypowiedzi w języku angielskim i polski  oraz wpływ decyzji stylistycznych na skuteczność komunikacyjną.
 
Certyfikaty językowe zwalniające z egzaminu kwalifikującego na studia podyplomowe Business English od poziomu B2 ESOKJ
 
Cambridge English: FCE, First, First for Schools, CAE
 
Cambridge BEC: Vantage
 
TOEFL:
- wersja komputerowa od 180 pkt.
- wersja papierowa od 510 pkt.
- wersja internetowa (IBT) od 87 pkt.
 
TOEIC: 700 pkt.
 
Pearson Test of English - General (dawniej London Tests of English - LTE) – od Level 3 
English for Business, Spoken English for Industry and Commerce: LCCI: od Level 2
English for Tourism (EFT): od Level 2
 
IELTS: od 6 pkt.
 
WBT: TELC B2
City & Guilds Pitman Qualifications: ESOL: Communicator,  Expert
City & Guilds Pitman Qualifications: IESOL: Communicator,  Expert
City & Guilds Pitman Qualifications: EBC: od Level 2
Test of Legal English Skills: TOLES Foundation
ILEC: B2 Pass, C1 Pass / Pass with Merit
STANAG 6001: od poziom 3333
Certyfikat KTE B2
Cambridge ESOL Skills for Life: od Level 1
Cambridge Certificate in English Language Skills: CELS Vantage, CELS Higher
QCA Key Skills Communication: od Level 1
 
W przypadku braku wymaganego dokumentu potwierdzającego stopień znajomości języka angielskiego na poziomie B2 osoba zainteresowana studiami powinna:
 1. Wykonać test mający na celu określenie własnego poziomu biegłości językowej. Test należy wykonać samodzielnie zgodnie z własnymi umiejętnościami, w przypadku zupełnego braku umiejętności wykonania danego podpunktu, należy go pominąć. Na studia mogą aplikować osoby, które uzyskają wynik co najmniej 68%.
Plik z testem
2. Zgłosić się na pisemny egzamin kwalifikacyjny z języka angielskiego, którego wynik ostatecznie zdecyduje o udziale w studiach (egzamin do napisania w Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii). Czas trwania 120 minut.
 
Liczba semestrów: 2
Cena za całość: 3 500 zł
 
 
 

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito