Orzeł
A A A

Handel zagraniczny

drukuj drukuj

Studia przeznaczone są dla osób pracujących w biurach handlu zagranicznego, komórkach eksportu lub prowadzących własną działalność gospodarczą oraz dla osób nieposiadających doświadczenia w tej dziedzinie

Celem studiów jest zapoznanie Słuchaczy z wybranymi zagadnieniami handlu zagranicznego. Kierunek ten umożliwi przedsiębiorcom prowadzenie działalności w zakresie handlu zagranicznego w zmienionych po akcesji Polski do UE warunkach otoczenia makroekonomicznego. Pozwoli również na dostosowanie przedsiębiorstw do nowych realiów gospodarczych i umożliwi zapoznanie z praktycznymi aspektami działalności eksportowej i importowej. 

Przedmioty:

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Rozliczenia międzynarodowe
 • Polityka handlowa Unii Europejskiej
 • Europejskie prawo gospodarcze
 • Międzynarodowe stosunki finansowe
 • Ekonomika handlu zagranicznego
 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
 • Techniki negocjacji handlowych
 • Elementy protokołu dyplomatycznego
 • Organizacja i technika handlu zagranicznego
 • Transport i spedycja w obrocie międzynarodowym
 • Ubezpieczenia w handlu zagranicznym
 • Elementy prawa gospodarczego
 • Różnice międzykulturowe w biznesie
 • Marketing w handlu zagranicznym
 • Seminarium dyplomowe

Liczba godzin ogółem: 195

Liczba semestrów: 2

Cena za całość: 3 000 zł

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito