Orzeł
A A A

Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych

drukuj drukuj

Odbiorcy:
Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych, w szczególności: kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy finansowi, specjaliści ds. zamówień publicznych, specjaliści ds. bezpieczeństwa, pracownicy działów finansowych, księgowości, płac, inwestycji i sprzedaży, specjaliści ds. rozliczania środków unijnych

Forma prowadzenia zajęć:
wykłady teoretyczne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe, testy.

Cele:
Program oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz doświadczeniach z polskiej praktyki w tym zakresie.
Celem studiów jest poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu oraz praktyczny instruktaż dotyczący podstawowych problemów  organizacji i działalności podmiotów gospodarczych. Podczas zajęć przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania. Powyższy zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z psychologii pracy, umożliwiającymi nabycie umiejętności przydatnych w realizacji zadań.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:
1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych
2. Certyfikat Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych
3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.
    http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html  
4.Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku związanym z uzyskaną specjalizacją.
   /patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html  /   

Korzyści:
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w skutecznym wykonywaniu zawodu biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych oraz w działach organizacji odpowiedzialnych za procesy gospodarcze w istotny sposób narażone na ryzyko wystąpienia nadużyć i przestępstw gospodarczych.

Prowadzący:
Kadra naukowo-dydaktyczna uczelni.
Kadra naukowo-dydaktyczna PIKW: certyfikowani audytorzy wewnętrzni, praktycy w zakresie wykrywania nadużyć i oszustw, specjaliści od zarządzania ryzykiem, informatycy.

 • Prawno-karne aspekty oszustw gospodarczych. Istota i rodzaje przestępstw gospodarczych
 • Prawno-karne aspekty korupcji
 • Zamówienia publiczne
 • Mechanizmy powstawania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Oszustwa księgowe
 • Zarządzanie ryzykiem oszustw
 • Metodyka przeprowadzania kontroli
 • Metodyka przeprowadzania analizy śledczej w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń
 • Metodyka przeprowadzania analizy śledczej – zajęcia praktyczne
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych
 • Psychologia oszustwa
 • Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami
 • Studium przypadków – zajęcia warsztatowe
 • Konsultacje do projektu

Liczba godzin ogółem: 200

Cena: 3 800 zł za 2 semestry


 

Studia prowadzone są przy współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito