Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych

drukuj drukuj

Odbiorcy studiów:
Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych, w szczególności: kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy finansowi, specjaliści ds. zamówień publicznych, specjaliści ds. bezpieczeństwa, pracownicy działów finansowych, księgowości, płac, inwestycji i sprzedaży, specjaliści ds. rozliczania środków unijnych.

Forma prowadzenia zajęć:
wykłady teoretyczne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe, testy.

Cele studiów:
Zakres studiów  z zakresu zapobiegania i wykrywania oszustw i nadużyć gospodarczych oparty jest  na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz  doświadczeniach z polskiej praktyki w tym zakresie.
Celem studiów jest poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu oraz praktyczny instruktaż dotyczący podstawowych problemów  organizacji i działalności podmiotów gospodarczych. Podczas  zajęć  przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania. Powyższy zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z psychologii pracy, umożliwiającymi nabycie umiejętności przydatnych w realizacji zadań.

Korzyści:
Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych  w  skutecznym wykonywaniu zawodu biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych  oraz w działach organizacji odpowiedzialnych za procesy gospodarcze w istotny sposób narażone na ryzyko wystąpienia  nadużyć i przestępstw gospodarczych.

Prowadzący:
Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy w zakresie wykrywania nadużyć i oszustw, specjaliści od zarządzania ryzykiem, informatycy oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.

Przedmioty:

1. Prawno-karne aspekty oszustw gospodarczych. Istota i rodzaje przestępstw gospodarczych
2. Finanse przedsiębiorstwa
3. Zarządzanie ryzykiem oszustw
4. Rachunkowość finansowa i zarządcza
5. Corporate governance / Etyka biznesowa
6. Metodyka przeprowadzania kontroli.
7. Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami
8. Oszustwa księgowe
9. Zamówienia publiczne
10. Studium przypadków – zajęcia warsztatowe
11. Mechanizmy kontroli systemów informatycznych
12. Wykorzystanie narzędzi informatycznych
13. Psychologia oszustwa
14. Seminarium dyplomowe

Liczba godzin ogółem: 200

Cena: 3 800 zł za 2 semestry

Studia prowadzone są przy współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30, soboty (14.10, 28.10, 04.11, 18.11, 25.11, 2.12, 9.12., 16.12.2017
13.01, 27.01, 10.02, 24.02.2018) 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito