Orzeł
A A A

Akademia menedżera

drukuj drukuj

Możliwość dofinasowania dla przedsiębiorców i ich pracowników - oferta zamieszczona w Bazie Usług Rozwojowych

To unikalne w skali kraju studia podyplomowe dla doświadczonych menedżerów, początkujących szefów oraz przyszłych adeptów sztuki skutecznego zarządzania ludźmi. Wyróżnia je m.in.: koncentracja na kluczowych dla menedżera umiejętnościach miękkich (np. rekrutacji, motywowania czy coachingu) oraz rozwój inteligencji emocjonalnej i interpersonalnej słuchaczy. Ważną klamrę „Akademii Menedżera” stanowi przekazanie słuchaczom kompleksowego raportu kompetencyjnego (Master Person Analysis) oraz indywidualny „personal branding” (warsztat pozycjonowania swoich kompetencji na rynku pracy).

Dla kogo?

- Menedżerowie niższego, średniego i wyższego szczebla, którzy chcą podnieść swoją skuteczność komunikacji i zarządzania w modelu coachingowym.
- Doświadczeni menedżerowie o twardych kompetencjach zarządczych, którzy chcą je uzupełnić miękkimi umiejętnościami motywowania, wchodzenia w rolę coacha, mentora czy trenera.
- Osoby, które chcą awansować w organizacji lub zdobyć pracę jako menedżer i potrzebują treningu kluczowych kompetencji miękkich, które przyczyniają się do efektywności menedżerskiej.


Korzyści dla słuchaczy:
- Oparcie diagnozy zasobów i rezerw słuchaczy na profesjonalnym teście psychometrycznym Master Person Analysis, który pomoże zaplanować indywidualny proces rozwoju w trakcie studiów (samoświadomość zwiększa efektywność menedżerską nawet o 40%).
- Większość zajęć w trakcie studiów podyplomowych będą prowadzone w formie warsztatowej, co podniesie efektywność przyswajania kluczowych umiejętności.
- Program kierunku opiera się na demonstracji, treningu oraz superwizji kluczowych kompetencji zarządzania w modelu coachingowym, których posiadanie wydatnie przyczynia się do podniesienia osobistej efektywności menedżera oraz jego zespołu (nawet o 70%).


Dodatkowo zyskujesz:
- Indywidualną diagnozę kompetencji menedżerskich Master Person Analysis w formie raportu oraz informacji zwrotnej – wartość rynkowa 1206,63 PLN za raport i feedback dla jednej osoby.
- Certyfikat Practitioner Business Coach – wartość rynkowa 2567 PLN za uczestnictwo jednej osoby w certyfikującym szkoleniu.
 

O Master Person Analysis

MPA jest systemem opartym na kwestionariuszu osobowości zawodowej, stworzonym przez firmę Master Management International z siedzibą w Danii. Test ten już od 30 lat jest z powodzeniem wykorzystywany na rynkach Europy. Master Person Analysis należy do kategorii testów psychologicznych zaprojektowanych pod kątem potrzeb działów personalnych. W Polsce z Master Person Analysis korzystają m.in.: Empik, FM Logistics, Valeant (ICN Polfa Rzeszów), KRKA, Pandora, Pramerica, Ramirent, Sonion.
 

Lista przedmiotów:

 • Postawa proaktywna lidera i zespołu
 • Zarządzanie a wirtualna rzeczywistość
 • Diagnoza kompetencji w oparciu o wielopoziomowy test Master Person Analysis
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Typy psychologiczne – kto jest kim w zespole
 • Nagradzanie i karanie pracowników
 • Rekrutacja oparta na kluczowych kompetencjach
 • Warsztatowe metody rozwoju kompetencji zespołu – menedżer w roli mentora i trenera
 • Błyskawiczne motywowanie pracowników
 • Coachingowy model zarządzania – menedżer jako coach
 • Zarządzanie stresem i emocjami
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu menedżera oraz członków zespół
 • PR marki osobistej menedżera
 • Seminarium dyplomowe


Liczba godzin ogółem: 180
Liczba semestrów: 2
Liczba punktów ECTS: 30

Cena za 2 semestry: 4450 zł

Kadra:

Tomasz Gordon – Kierownik merytoryczny
Certyfikowany trener biznesu, ekspert Master Person Analysis, coach, wykładowca akademicki. Od ponad 16 lat wspiera menedżerów oraz działy sprzedaży w rozwoju ich kompetencji. Prowadził szkolenia m.in. dla Samsung Electronics Polska, Huawei Polska, PZU oraz Banku Zachodniego WBK. Jego wypowiedzi eksperckie zacytowano w magazynach: „Sukces”, „Szef Sprzedaży” i „As Sprzedaży”. Koordynator innowacyjnych studiów podyplomowych „Akademia Menedżera”.

Małgorzata Nowak
Trener biznesu, coach oraz konsultant biznesowy. Specjalizuje się m.in. w rozwoju kompetencji menedżerskich (motywowanie, przywództwo, coaching, budowanie zespołu, komunikacja, zarządzanie konfliktem). Od września 2000 roku ściśle współpracuje z Grupą Szkoleniową Kontrakt OSH, gdzie jest koordynatorem Akademii Trenera Biznesu. Współpracowała z firmami: Agora, Avon, Bank Zachodni WBK, BGŻ, Budimex, Carlsberg, Kompania Piwowarska, Liberty Direct, Nordea, Pfizer, Phytopharm, Polbank, PZU, Red Bull, Samsung, TNT, TP S.A., Unilever, Wawel.


Joanna Konczanin
psycholog, trener biznesu, Coach-Supervisor certyfikowany na standardach European Mentoring&Coaching Council. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu efektywności osobistej, komunikacji perswazyjnej i wywierania wpływu. Realizowała szkolenia m.in. dla PricewaterhouseCoopers, KGHM, Poczty Polskiej, Narodowego Banku Polskiego, Banku Zachodniego WBK, Rafinerii Gdańskiej, Krajowej Izby Gospodarczej, Loży Dolnośląskiej Business Center Club. Prowadziła także zajęcia i gościnne wykłady dla studentów warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, wrocławskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, toruńskiej i bydgoskiej Wyższej Szkoły Bankowej, Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito