Orzeł
A A A

Administrowanie w systemie ochrony zdrowia

drukuj drukuj

Studia podyplomowe Administrowanie w systemie ochrony zdrowia skierowane są do przedsiębiorców działających lub zamierzających podejmować działalność w sektorze usług medycznych. Umożliwiają one również osobom poszukującym zatrudnienia m.in. w administracji rządowej i samorządowej, podmiotach leczniczych, podmiotach prywatnych działających w sektorze usług medycznych i branży farmaceutycznej, zdobycie kwalifikacji cenionych przez pracodawców sektora ochrony zdrowia. Uczestnik studiów podyplomowych uzyska praktyczną wiedzę o organizacji, zasadach funkcjonowania i finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. W trakcie studiów słuchacz zapozna się również z prawnymi aspektami gromadzenia danych i zarządzania informacją w systemie ochrony zdrowia. Ponadto - z problematyką planowania i realizowania inwestycji w systemie ochrony zdrowia. W szczególności przedmiotem zajęć będą następujące zagadnienia: charakterystyka podmiotów wykonujących działalność leczniczą, koszyk świadczeń, finansowanie świadczeń przez publicznego płatnika, kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej, warunki realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, zasady finansowania i rozliczania świadczeń, charakterystyka poszczególnych rodzajów świadczeń, kontrola realizacji świadczeń, uprawnienia i obowiązki pacjentów, odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna w systemie ochrony zdrowia, dyrektywa transgraniczna i zwrot kosztów leczenia, systemy informatyczne w ochronie zdrowia.


Wszystkie zajęcia przewidziane w programie studiów prowadzą specjaliści zajmujący się na co dzień różnymi aspektami funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Posiadają oni wieloletnie doświadczenie oparte na pracy w publicznych i prywatnych jednostkach funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia (NFZ, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Izba Aptekarskiej, kancelarie prawnicze wyspecjalizowane w sektorze usług medycznych). Ich doświadczenie i kwalifikacje stanowią gwarancję aktualności i wysokiego poziomu merytorycznego realizowanych w ramach programu zajęć. Słuchacze studiów podyplomowych uzyskają wiedzę i praktyczne umiejętności przydatne w trudnym okresie transformacji sektora ochrony zdrowia.

Lista przedmiotów:

Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce                
Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej        
Rodzaje i zakres świadczeń opieki zdrowotnej        
Warunki realizacji świadczeń opieki zdrowotnej        
Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej                
Kontrola realizacji świadczeń i zasady ich rozliczania            
Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej            
Dokumentacja medyczna            
Prawne formy prowadzenia działalności leczniczej                
Podstawy rachunkowości i prawa podatkowego w działalności leczniczej            
Prawa pacjenta i praktyczne aspekty wyrażania zgody na świadczenia opieki zdrowotnej
Cywilnoprawne zagadnienia odpowiedzialności w działalności leczniczej            
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w systemie ochrony zdrowia    
Informacja publiczna w systemie ochrony zdrowia            
Nadzór sanitarny w działalności leczniczej            
Prawne aspekty funkcjonowania aptek            
Elementy prawa pracy w systemie opieki zdrowotnej                
Prawnokarne zagadnienia odpowiedzialności w działalności leczniczej

Liczba godzin ogółem: 200 (2 semestry)
Cena za całość: 3500 zł
 

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito