Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Certyfikat KTE

drukuj drukuj

Certyfikat Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego Sp. z o.o.

Certyfikat KTE świadczy o umiejętnościach językowych posiadacza na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) i uprawnia do wolnego wstępu na kierunek Filologia angielska oraz na specjalności wykładane w Krakowskiej Akademii w języku angielskim - International Business, International Tourism oraz International Relations and Cultural Diplomacy.

Egzamin certyfikujacy organizowany jest na koniec kursu przygotowującego na w/w kierunki oraz na przełomie czerwca i lipca.

 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny – 180 minut

sprawdzane umiejętności:

  • sprawdzian rozumienia tekstu słuchanego (10 pkt.),
  • sprawdzian rozumienia tekstu czytanego (10 pkt.),
  • praktyczna znajomość gramatyki i słownictwa (10 pkt.),
  • sprawdzian umiejętności tworzenia własnego tekstu (rozprawka / recenzja / opis; 10 pkt.)

Egzamin ustny – ok. 15 minut - 10 pkt.

  • temat do przygotowanej wypowiedzi i dyskusji (5 min. na przygotowanie),
  • temat do spontanicznej wypowiedzi

 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu bez wzięcia udziału w kursie przygotowujacym proszeni są o  wysłanie zgłoszenia na adres asendur@afm.edu.pl. W tytule maila proszę podać: EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY, a w treści swoje imię, nazwisko (zgodne z zapisem w dokumentach tożsamości) oraz numer telefonu kontaktowego.

 

 

Cena egzaminu

  • dla osób uczestniczących w kursie: bez opłaty
  • dla kandydatów nie biorących udziału w kursie: 200 zł

 

Informacje dot. rekrutacji na Filologię angielską, International Business, International Tourism i International Relations and Cultural Diplomacy:

Dział Rekrutacji
ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, bud. C, 30-705 Kraków

tel. 12 252 44 00

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito