Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Certyfikat KTE - język polski

drukuj drukuj

 

Certyfikat KTE poświadcza znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – CEFR) oraz zwalnia studentów – obcokrajowców studiujących w języku polskim z obowiązkowego lektoratu języka polskiego.

 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej:

Egzamin pisemny (150 minut)

sprawdza następujące umiejętności:

1. rozumienie tekstu słuchanego                                     (10 pkt.)

2. rozumienie tekstu czytanego                                       (10 pkt.)

3. praktyczną znajomość gramatyki i słownictwa              (10 pkt.)

4. umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej          (10 pkt.)

 

Egzamin ustny - ok. 15 minut (10 pkt.)

1. Kandydat przygotowuje wypowiedź ustną na zadany temat  (ok. 5 minut na przygotowanie)

2. Kandydat uczestniczy w spontanicznie zaaranżowanej dyskusji  (bez przygotowania)

Kandydat, który nie zda egzaminu certyfikującego na poziomie B2, ale uzyska co najmniej 50% punktów z całego egzaminu, może otrzymać zaświadczenie o znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie B1.

 

Cena egzaminu

  • dla osób uczestniczących w intensywnym kursie: bez opłaty
  • dla Kandydatów nie biorących udziału w kursie: 200 zł

 

ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu bez udziału w kursie przygotowawczym proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres . W tytule maila proszę wpisać egzamin z języka polskiego a w treści swoje IMIĘ I NAZWISKO.

 

 

 

Dane do przelewu:

Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1B/C224, 30-705 Kraków

PKO Bank Polski SA
SWIFT - BPKOPLPW
nr konta w standardzie IBAN: PL05102028920000560201463801
nr konta w standardzie NRB: 05102028920000560201463801

Pliki do pobrania

Informacje

Dział Rekrutacji
ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

tel. 12 25 24 400

Studium Języków Obcych
budynek A,  pokój 117
tel. 12 25 24 570, 12 25 24 572

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito