Orzeł
A A A

Certyfikat KTE - język polski

drukuj drukuj

Certyfikat KTE – język polski jako obcy

 

Certyfikat Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego poświadcza znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – CEFR) oraz zwalnia studentów – obcokrajowców studiujących w języku polskim z obowiązkowego lektoratu języka polskiego.

Informacje nt. egzaminu

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej:

  • Egzamin pisemny (150 minut)

sprawdza następujące umiejętności:

1. rozumienie tekstu słuchanego                                     (10 pkt.)

2. rozumienie tekstu czytanego                                       (10 pkt.)

3. praktyczną znajomość gramatyki i słownictwa              (10 pkt.)

4. umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej          (10 pkt.)

  • Egzamin ustny - ok. 15 minut (10 pkt.)

1. Kandydat przygotowuje wypowiedź ustną na zadany temat  (ok. 5 minut na przygotowanie)

2. Kandydat uczestniczy w spontanicznie zaaranżowanej dyskusji  (bez przygotowania)

Kandydat, który nie zda egzaminu certyfikującego na poziomie B2, ale uzyska co najmniej 50% punktów z całego egzaminu, może otrzymać zaświadczenie o znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie B1.

 

Cena egzaminu

  • dla osób uczestniczących w intensywnym kursie: bez opłaty
  • dla Kandydatów nie biorących udziału w kursie: 200 zł

Zapisy na egzamin

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu bez udziału w kursie przygotowawczym proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres

  • W tytule maila proszę wpisać: egzamin z języka polskiego,
  • w treści maila: swoje imię, nazwisko (zgodne z zapisem w dokumentach tożsamości) oraz numer telefonu kontaktowego.

 

UWAGA! Proszę nie dokonywać żadnych wpłat za egzamin przed otrzymaniem potwierdzenia o zapisaniu na egzamin!

Kontakt

Informacji nt rekrutacji na studia udziela wyłącznie Dział Rekrutacji Krakowskiej Akademii. SJO udziela informacji dot. nauczania języków obcych oraz nt. egzaminów językowych.

Dział Rekrutacji
ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

tel. 12 25 24 400

Studium Języków Obcych
budynek A,  pokój 117
tel. 12 25 24 570, 12 25 24 572

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito