Orzeł
A A A

Centrum Symulacji Medycznej

drukuj drukuj

O Projekcie

W dniu 14 grudnia 2017 r. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Centrum Symulacji Medycznej - modelowe środowisko kształcenia praktycznego studentów na kierunku Pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia praktycznego studentów kierunku Pielęgniarstwo, co przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami i w efekcie wykształcenie większej liczby osób przygotowanych do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.
Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego (PROZ) obejmującego:
1. utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych (MCSM)
2. szkolenie kadry instruktorskiej, technicznej i zarządzającej MCSM
3. wprowadzenie symulacji medycznej jako innowacyjnej metody kształcenia
4. dostosowanie programów kształcenia i siatki godzin kierunku Pielęgniarstwo w której zostanie uwzględniona realizacja zajęć metodami symulacji.

Wśród zadań poszczególnych etapów PROZ znajdują się:
1.    adaptacja i dostosowanie istniejących pomieszczeń dydaktycznych zlokalizowanych na terenie Kampusu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych
2.    wyposażenie zaadaptowanych pomieszczeń w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta i sprzęt medyczny oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych co w efekcie utworzy:
a) salę opieki pielęgniarskiej – salę wysokiej wierności  
b) pomieszczenie kontrolne dla sali opieki pielęgniarskiej
c) salę egzaminacyjną OSCE
d) salę symulacji z zakresu ALS
e) salę symulacji z zakresu BLS
f) salę ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich- salę niskiej wierności
g) salę ćwiczeń umiejętności technicznych
3.    stacjonarne i wyjazdowe (krajowe i zagraniczne) szkolenia kadry dydaktycznej, technicznej i zarządzającej MCSM
4.    opracowanie i wdrożenia usprawnień dydaktycznych w nauczaniu symulacyjnym tj.: aplikacja wspomagająca nauczanie, baza danych scenariuszy, podręcznik symulacji medycznej z dodatkiem e-learningowym
5.    interdyscyplinarne zajęcia w ramach Centrum Symulacji Medycznych
6.    wyjazdowe i stacjonarne zajęcia dodatkowe z symulacji medycznych dla wybranych studentów kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia
7.    sukcesywne włączanie metody symulacji medycznej do zajęć obowiązkowych przewidzianych programem nauczanie na kierunku Pielęgniarstwo I i II-giego stopnia.

W perspektywie przyszłości MCSM zadecyduje o:
1.    atrakcyjności oferty dydaktycznej adresowanej do studentów kierunku Pielęgniarstwo
2.    konkurencyjności absolwentów tego kierunku na rynku pracy.

Wartość Projektu: 2 599 819,72 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 2 191 128,06 zł
Czas wdrożenia i realizacji Projektu: styczeń 2018 - wrzesień 2020
 

Skład zespołu:

Koordynator Projektu – mgr Arkadiusz Kolak;   akolak@izr.org.pl
Specjalista ds. organizacji i rekrutacji – mgr Dagmara Piasecka;   dpiasecka@afm.edu.pl
Specjalista ds. organizacji i wdrożenia CSM – dr Elżbieta Broniatowska;   ebroniatowska@afm.edu.pl
Edukator symulacji medycznej - dr Agnieszka Skorupska-Król; askorupska-krol@afm.edu.pl
Edukator symulacji medycznej - mgr Paulina Kurleto;  paulinakurleto@wp.pl
Technik symulacji medycznej - p.Sebastian Mietelski; sebastian.mietelski@medportal.pl 
Technik symulacji medycznej - lic.rat.med.Jakub Maciszewski; jakub.maciszewski@op.pl

Biuro Projektu

Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
bud. C, pokój  017
tel. 12 252 45 23

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito