Orzeł
A A A

Dostęp zdalny

drukuj drukuj

Dostęp do baz z komputera domowego mogą uzyskać wyłącznie pracownicy oraz studenci KAAFM posiadający aktywne konto biblioteczne. W celu uzyskania dostępu, należy wypełnienić i złożyć osobiście kartę rejestracyjną (English version) dostępną w Czytelni Głównej lub Czytelni Medycznej. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z KAAFM lub ukończenia studiów i podpisania karty obiegowej zdalny dostęp do źródeł elektronicznych ulega dezaktywacji.

Przypominamy, że z licencjonowanych zasobów elektronicznych można korzystać tylko dla własnych potrzeb naukowych, edukacyjnych i poznawczych.
Umowy licencyjne dotyczące korzystania z baz danych zabraniają:
  • systematycznego drukowania i/lub kopiowania całych numerów czasopism, materiałów konferencyjnych, książek
  • publikowania licencjonowanych zasobów w całości lub części
  • używania oprogramowania do automatycznego wyszukiwania i pobierania zawartości
  • sprzedaży, odsprzedaży i innego komercyjnego wykorzystania materiałów będących przedmiotem licencji
  • udostępniania indywidualnych kont zakładanych w celu korzystania z dostępu zdalnego osobom trzecim.

Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej.
 

BAZA RODZAJ WAŻNOŚĆ KONTA SAMODZIELNA REJESTRACJA* LOGOWANIE
EMIS Intelligence
(więcej informacji)
pełnotekstowa, ekonomiczna (opis)

doktoranci, pracownicy - 3 miesiące, możliwość przedłużania na kolejne trzymiesięczne okresy
studenci - 3 dni

  link

EBSCO,
DynaMed Plus,
SMART Scientific & Medical ART Imagebase
(więcej informacji)

pełnotekstowa, wielodziedzinowa (opis) rok kalendarzowy   link
ScienceDirect
(więcej informacji)
pełnotekstowa, wielodziedzinowa (opis) rok akademicki   link
Scopus
(więcej informacji)
bibliograficzno-abstraktowa, wielodziedzinowa (opis) rok akademicki   link
SpringerLink
(więcej informacji)
pełnotekstowa, wielodziedzinowa (opis) rok akademicki   link
Web of Science
(więcej informacji)
bibliograficzno-abstraktowa, wielodziedzinowa (opis) 6 miesięcy, możliwość przedłużania na kolejne pół roku tak link
Wiley Online Library
(więcej informacji)

 
pełnotekstowa, wielodziedzinowa (opis) pracownicy - rok akademicki   link
Bazy dostępne dla pracowników i studentów kierunku lekarskiego**
Acland's Video Atlas of Human Anatomy
(więcej informacji)
audiowizualna, anatomiczna (opis) 90 dni tak link
ClinicalKey
(więcej informacji)
pełnotekstowa, medyczna (opis) na okres subskrypcji   link

 

*  rejestracji należy dokonać przy pomocy komputera bibliotecznego (autoryzacja porzez adres IP)
** ibiblioteka nie pośredniczy w uzyskaniu dostępu zdalnego. Nie jest wymagane posiadanie aktywnego konta bibliotecznego ani wypełnienie karty rejestracyjnej.


Na podany przy zapisie do Biblioteki adres e-mail użytkownik otrzymuje wiadomość z linkiem oraz danymi do logowania (Patron ID oraz Password). W grudniu osobom posiadającym aktywne konto biblioteczne, dostęp jest automatycznie przedłużany na kolejny rok kalendarzowy. Osobom, które nie odnowiły konta w nowym roku akademickim, dostęp jest blokowany. Aby odblokować konto, należy odnowić konto biblioteczne, a następnie powiadomić o tym osobiście lub Sekcję Informacji Naukowej.


 

Na adres e-mail w domenie uczelnianej użytkownik otrzymuje wiadomość z instrukcjami oraz linkiem aktywacyjnym - po kliknięciu pojawia się formularz rejestracyjny, który należy wypełnić.


Na podany przy zapisie do Biblioteki adres e-mail użytkownik otrzymuje wiadomość z instrukcjami, linkiem aktywacyjnym oraz danymi do jednorazowego logowania. Po zalogowaniu należy wybrać znajdującą się po prawej stronie okna logowania opcję „Register Now”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny. Raz założone konto w jednym z serwisów Elsevier umożliwia dostęp do pozostałych, dostępnych dla naszych użytkowników (login i hasło do konta w ScienceDirect można wykorzystać do logowania w Scopus i odwrotnie). W pierwszym dniu nowego roku akademickiego wszystkie konta są automatycznie blokowane. Aby ponownie korzystać z baz w domu, osoby z aktywnym kontem bibliotecznym powinny zgłosić ten fakt lub osobiście Sekcji Informacji Naukowej.

 

 

Na podany przy zapisie do Biblioteki adres e-mail użytkownik otrzymuje wygenerowaną automatycznie z systemu wiadomość z linkiem aktywacyjnym prowadzącym do strony z formularzem, który należy wypełnić, aby założyć konto. W pierwszym dniu nowego roku akademickiego wszystkie konta są automatycznie usuwane. Aby ponownie korzystać z SpringerLink w domu, osoby z aktywnym kontem bibliotecznym powinny zgłosić ten fakt lub osobiście Sekcji Informacji Naukowej.


Użytkownik zakłada konto, samodzielnie korzystając z dowolnego bibliotecznego komputera z dostępem do Internetu (autoryzacja adresem IP). Na stronie Web of Science należy wybrać znajdującą się w prawym górnym rogu opcję "Sign in", a następnie "Register". Na podany adres e-mail przesyłany jest kod, który należy podać w następnym kroku rejestracji (polecamy podawać adres inny niż uczelniany, ponieważ wiadomość może przyjść ze znacznym opóźnieniem). Poprawne wpisanie kodu przenosi do formularza, który należy wypełnić aby założyć konto. Cała procedura powinna trwać do 10 minut. Konto ważne jest przez okres 6 miesięcy. Zalogowanie się do bazy z komputera bibliotecznego przedłuża ważność konta na kolejne pół roku (od dnia logowania).

 

Na podany przy zapisie do Biblioteki adres e-mail pracownik otrzymuje wiadomość z linkiem oraz danymi do logowania. Dane do logowania są ważne na rok akademicki. Aby ponownie korzystać z WOL w domu, osoby z aktywnym kontem bibliotecznym powinny zgłosić ten fakt Sekcji Informacji Naukowej.

Bazy dostępne dla pracowników i studentów kierunku lekarskiego
biblioteka nie pośredniczy w uzyskaniu dostępu zdalnego. Nie jest wymagane posiadanie aktywnego konta bibliotecznego ani wypełnienie karty rejestracyjnej.
 
Aby uzyskać dostęp zdalny, należy założyć indywidualne konto, korzystając z komputera w sieci uczelnianej (instrukcja). Konto będzie aktywne przez 90 dni, po tym okresie wygasa. Aby ponownie korzystać z atlasu w domu, należy powtórzyć procedurę.

 

Dostępami zdalnymi zarządza dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Konta zakładane są jednorazowo na początku roku akademickiego dla nowych pracowników oraz studentów kierunku lekarskiego. Osoby, których dane zostały wysłane do przedstawiciela Elsevier w celu założenia konta, otrzymują e-mail z danymi do logowania. Osoby uprawnione, które nie mają założonego konta, mogą kontaktować się osobiście z Panem .

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito