Orzeł
A A A

Dostęp zdalny

drukuj drukuj

Dostęp do baz z komputera domowego mogą uzyskać wyłącznie pracownicy oraz studenci KAAFM posiadający aktywne konto biblioteczne. W celu uzyskania dostępu, należy wypełnienić i złożyć osobiście . W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z KAAFM lub ukończenia studiów i podpisania karty obiegowej zdalny dostęp do źródeł elektronicznych ulega dezaktywacji.

Przypominamy, że z licencjonowanych zasobów elektronicznych można korzystać tylko dla własnych potrzeb naukowych, edukacyjnych i poznawczych.
Umowy licencyjne dotyczące korzystania z baz danych zabraniają:
  • systematycznego drukowania i/lub kopiowania całych numerów czasopism, materiałów konferencyjnych, książek
  • publikowania licencjonowanych zasobów w całości lub części
  • używania oprogramowania do automatycznego wyszukiwania i pobierania zawartości
  • sprzedaży, odsprzedaży i innego komercyjnego wykorzystania materiałów będących przedmiotem licencji
  • udostępniania indywidualnych kont zakładanych w celu korzystania z dostępu zdalnego osobom trzecim.

Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej.
 

BAZA RODZAJ WAŻNOŚĆ KONTA SAMODZIELNA REJESTRACJA* LOGOWANIE

EBSCO,
DynaMed Plus,
SMART Scientific & Medical ART Imagebase
(więcej informacji)

pełnotekstowa, wielodziedzinowa (opis) rok kalendarzowy   link
EMIS Intelligence
(więcej informacji)
pełnotekstowa, ekonomiczna (opis) na okres subskrypcji (rok kalendarzowy) tak (należy podać e-mail w domenie uczelnianej) link
ScienceDirect
(więcej informacji)
pełnotekstowa, wielodziedzinowa (opis) rok akademicki   link
Scopus
(więcej informacji)
bibliograficzno-abstraktowa, wielodziedzinowa (opis) rok akademicki   link
SpringerLink
(więcej informacji)
pełnotekstowa, wielodziedzinowa (opis) rok akademicki   link
Web of Science
(więcej informacji)
bibliograficzno-abstraktowa, wielodziedzinowa (opis) 6 miesięcy, możliwość przedłużania na kolejne pół roku tak link
Wiley Online Library
(więcej informacji)
pełnotekstowa, wielodziedzinowa (opis)

pracownicy - rok akademicki
studenci - okres prowadzenia nauki w systemie hybrydowym (COVID-2019)

  link
Bazy dostępne dla pracowników i studentów kierunku lekarskiego**
Acland's Video Atlas of Human Anatomy
(więcej informacji)
audiowizualna, anatomiczna (opis) 90 dni tak link
ClinicalKey
(więcej informacji)
pełnotekstowa, medyczna (opis) na okres subskrypcji tak (należy podać e-mail w domenie uczelnianej) link
Complete Anatomy
(więcej informacji)
atlas anatomiczny
(opis)
na okres subskrypcji tak (należy podać e-mail w domenie uczelnianej)  
Bazy dostępne dla pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych**
Lex Akademia Premium
(więcej informacji)
system informacji prawnej (opis) na okres subskrypcji (do 11 listopada 2022)   link

 

*  rejestracji należy dokonać przy pomocy komputera bibliotecznego (autoryzacja porzez adres IP)
** ibiblioteka nie pośredniczy w uzyskaniu dostępu zdalnego. Nie jest wymagane posiadanie aktywnego konta bibliotecznego ani wypełnienie karty rejestracyjnej.


Na podany przy zapisie do Biblioteki adres e-mail użytkownik otrzymuje wiadomość z linkiem oraz danymi do logowania (Patron ID oraz Password). W grudniu osobom posiadającym aktywne konto biblioteczne, dostęp jest automatycznie przedłużany na kolejny rok kalendarzowy. Osobom, które nie odnowiły konta w nowym roku akademickim, dostęp jest blokowany. Aby odblokować konto, należy odnowić konto biblioteczne, a następnie powiadomić o tym osobiście lub Sekcję Informacji Naukowej.

 

Użytkownik zakłada konto samodzielnie korzystając z dowolnego komputera bibliotecznego z dostępem do Internetu (autoryzacja adresem IP). Na stronie EMIS należy wybrać znajdującą się w prawym górnym rogu opcję "Utwórz profil", a następnie wypełnić formularz rejestracyjny (należy podać adres e-mail w domenie uczelnianej, np. @afm.edu.pl; system wyświetli powiadomienie, jeśli podany adres jest już zarejestrowany). Na podany e-mail zostanie przesłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, który należy kliknąć. Cała procedura powinna trwać ok. 5 minut. Konto ważne jest na okres trwania subskrypcji. Wraz z jej odnowieniem, ważność założonych wcześniej kont zostaje automatycznie przedłużona.


Na podany przy zapisie do Biblioteki adres e-mail użytkownik otrzymuje wiadomość z instrukcjami, linkiem aktywacyjnym oraz danymi do jednorazowego logowania. Po zalogowaniu należy wybrać znajdującą się po prawej stronie okna logowania opcję „Register Now”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny. Raz założone konto w jednym z serwisów Elsevier umożliwia dostęp do pozostałych, dostępnych dla naszych użytkowników (login i hasło do konta w ScienceDirect można wykorzystać do logowania w Scopus i odwrotnie). W pierwszym dniu nowego roku akademickiego wszystkie konta są automatycznie blokowane. Aby ponownie korzystać z baz w domu, osoby z aktywnym kontem bibliotecznym powinny zgłosić ten fakt lub osobiście Sekcji Informacji Naukowej.

 

 

Na podany przy zapisie do Biblioteki adres e-mail użytkownik otrzymuje wygenerowaną automatycznie z systemu wiadomość z linkiem aktywacyjnym prowadzącym do strony z formularzem, który należy wypełnić, aby założyć konto. W pierwszym dniu nowego roku akademickiego wszystkie konta są automatycznie usuwane. Aby ponownie korzystać z SpringerLink w domu, osoby z aktywnym kontem bibliotecznym powinny zgłosić ten fakt lub osobiście Sekcji Informacji Naukowej.


Użytkownik zakłada konto samodzielnie korzystając z dowolnego komputera bibliotecznego z dostępem do Internetu (autoryzacja adresem IP). Na stronie Web of Science należy wybrać znajdującą się w prawym górnym rogu opcję "Register", a następnie wypełnić formularz rejestracyjny (system wyświetli powiadomienie, jeśli podany adres e-mail jest już zarejestrowany w Web of Science lub innych produktach Clarivate)Web of Science wyśle wiadomość weryfikacyjną na skrzynkę pocztową (w przypadku podania adresu uczelnianego, wiadomość może przyjść z opóźnieniem). Kliknięciem na "Verify email address" należy aktywować konto. Cała procedura powinna trwać ok. 5 minut. Konto ważne jest przez okres 6 miesięcy. Zalogowanie się do bazy z komputera bibliotecznego przedłuża ważność konta na kolejne pół roku (od dnia logowania).

 

Na podany przy zapisie do Biblioteki adres e-mail użytkownik otrzymuje wiadomość z linkiem oraz danymi do logowania. Dane do logowania są ważne na rok akademicki. Aby ponownie korzystać z WOL w domu, osoby z aktywnym kontem bibliotecznym powinny zgłosić ten fakt Sekcji Informacji Naukowej.

Bazy dostępne dla pracowników i studentów kierunku lekarskiego
biblioteka nie pośredniczy w uzyskaniu dostępu zdalnego. Nie jest wymagane posiadanie aktywnego konta bibliotecznego ani wypełnienie karty rejestracyjnej.
 
Aby uzyskać dostęp zdalny, należy założyć indywidualne konto, korzystając z komputera w sieci uczelnianej (instrukcja). Konto będzie aktywne przez 90 dni, po tym okresie wygasa. Aby ponownie korzystać z atlasu w domu, należy powtórzyć procedurę.Aktywacji dostępu zdalnego należy dokonać samodzielnie podając adres e-mail w domenie uczelnianej (@student-afm.edu.pl lub @afm.edu.pl) – .

 
 
W celu skorzystania z produktu, należy pobrać aplikację na swoje urządzenie (laptop, tablet, telefon), zarejestrować konto (podając e-mail w domenie uczelnianej) i aktywować dostęp przy pomocy podanego dla danej grupy użytkowników kodu:

Bazy dostępne dla pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
biblioteka nie pośredniczy w uzyskaniu dostępu zdalnego. Nie jest wymagane posiadanie aktywnego konta bibliotecznego ani wypełnienie karty rejestracyjnej.

 


Dostęp możliwy tylko dla pracowników KAAFM posiadających adres e-mail w domenie uczelnianej (np. @afm.edu.pl). Adres ten wraz z zapytaniem o umożliwienie dostępu należy przesłać do Pani .

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito