Orzeł
A A A

Bazy danych

drukuj drukuj

 

BAZA DOSTĘP W CZYTELNIACH DOSTĘP NA KAMPUSIE DOSTĘP ZDALNY1
(więcej informacji)
Acland's Video Atlas of Human Anatomy (opis) tak tak tak2
ClinicalKey (opis) tak tak tak2
Complete Anatomy (opis)     tak2
DynaMed Plus (opis) tak tak tak
EBSCO (opis)    tak tak tak
EMIS Intelligence (opis) tak tak tak
eMPendium (opis) tak3    
Polska Bibliografia Lekarska (opis) tak4    
ScienceDirect (opis) tak tak tak
Scopus (opis) tak tak tak
SMART Scientific & Medical ART Imagebase (opis) tak tak tak
SpringerLink (opis) tak tak tak
System Informacji Prawnej Legalis (opis) tak5 tak5  
System Informacji Prawnej Lex Akademia Premium (opis) tak5 tak5 tak6
Web of Science (opis) tak tak tak
Wiley Online Library (opis) tak tak tak

1 w celu uzyskania dostępu zdalnego, użytkowników z aktywnym kontem bibliotecznym zapraszamy do Czytelni Głównej lub Wypożyczalni (nie dotyczy Acland's Video Atlas of Human Anatomy, ClinicalKey, Complete Anatomy oraz SIP Lex)
2 dostęp dla pracowników i studentów kierunku lekarskiego
3 baza dostępna w Czytelni Głównej na stanowisku nr 15
4
baza dostępna w Czytelni Głównej (wybrane stanowiska - zapytaj osobę dyżurującą). Osoby niebędące studentami lub pracownikami KAAFM mogą korzystać z bazy jedynie po uzyskaniu zgody pracownika biblioteki
5 osoby posiadające dane dostępowe do uczelnianego wi-fi mogą korzystać z bazy na swoich urządzeniach
6
dostępami zdalnymi zarządza Dziekanat Wydziału Prawa; opcja dostępna tylko dla pracowników

W ramach projektu Wirtualna Biblioteka Nauki finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego KAAFM uzyskała dostęp do baz EBSCO (pakiet podstawowy), ScienceDirect, Scopus, SpringerLink, Web of Science oraz Wiley Online Library. Na stronie WBN można skorzystać z wyszukiwarki e-książek oraz e-czasopism dostępnych w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley.

Przypominamy, że z licencjonowanych zasobów elektronicznych można korzystać tylko dla własnych potrzeb naukowych, edukacyjnych i poznawczych.
Umowy licencyjne dotyczące korzystania z baz danych zabraniają, m.in.:
 • systematycznego drukowania i/lub kopiowania całych numerów czasopism, materiałów konferencyjnych, książek
 • publikowania licencjonowanych zasobów w całości lub części
 • używania oprogramowania do automatycznego wyszukiwania i pobierania zawartości
 • sprzedaży, odsprzedaży i innego komercyjnego wykorzystania materiałów będących przedmiotem licencji
 • udostępniania indywidualnych kont zakładanych w celu korzystania z dostępu zdalnego osobom trzecim.

Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej.

Zasady korzystania z poszczególnych licencji krajowych określone są w wyciągach z umów licencyjnych:

Acland's Video Atlas of Human Anatomy
narzędzie umożliwiające dostęp do ponad 300 filmów realistycznie przedstawiających budowę ludzkiego ciała. Każde nagranie opatrzone jest komentarzem dr Aclanda, a najważniejsze nazwy anatomiczne pojawiają się również w formie napisów. Atlas może być wykorzystywany jako uzupełnienie w trakcie wykładów lub ćwiczeń, a także jako materiał powtórkowy. Produkt został uzupełniony o pytania kontrolne, umożliwiające sprawdzenie poziomu swojej wiedzy.

Uprawnieni użytkownicy (studenci oraz pracownicy kierunku lekarskiego) mogą korzystać z Acland's Video Atlas of Human Anatomy także w domu.

ClinicalKey
zintegrowana platforma informacji medycznej firmy Elsevier zawierająca informacje z 52 specjalizacji medycznych.

Zawartość:
 • ponad 1000 podręczników, w tym atlasy anatomiczne (m.in. Netter, Sobotta)
 • ponad 650 czasopism, w tym m.in.: Lancet, seria The Clinics of North America
 • narzędzie diagnostyczne, zawierające opisy stanów chorobowych (Clinical Overviews)
 • baza danych leków (Drug Monographs)
 • ponad 5000 wytycznych dla lekarzy (Guidelines)
 • ponad 5 000 000 zdjęć, tablic oraz wykresów
 • prawie 70 000 filmów dotyczących m.in. procedur medycznych, w tym chirurgicznych (Procedure Videos)
 • ponad 300 kalkulatorów klinicznych
 • ponad 9000 ulotek dla pacjentów (Patient Education), w tym ponad 4000 przetłumaczonych na język polski.


Wykaz dostępnych publikacji. Wszystkie źródła zamieszczone w bazie podlegają ciągłej aktualizacji, a nowe numery czasopism ukazują się w bazie przed wydaniem drukiem. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zasad korzystania z zasobów ClinicalKey.

W ClinicalKey zastosowano unikalną technologię wyszukiwania informacji opartą na nowej taksonomii Elsevier Merged Medical Taxonomy, która skraca czas wyszukiwania do minimum. Dodatkowo, dzięki nowej technologii, wyszukiwarka wśród rezultatów wyświetla nie tylko informacje zawierające wprowadzone słowa-klucze, ale także inne istotnie powiązane z wyszukiwanym tematem wyniki pomijane przez tradycyjne, konwencjonalne wyszukiwarki.

Baza zawiera funkcję Presentation Maker pozwalającą przygotowywać prezentacje PowerPoint bezpośrednio z zasobów multimedialnych (zdjęć, tabel, grafów) ClinicalKey z zachowaniem praw autorskich i informacji o cytowaniach.

Dostęp zdalny możliwy jest z różnych urządzeń przenośnych – tablet, smartfon, komputer przenośny (możliwość jednoczesnej pracy na kilku urządzeniach).

Porady dotyczące wyszukiwania informacji na platformie znajdują się na stronie Find Answers.

Complete Anatomy

zaawansowana, trójwymiarowa platformy do nauki anatomii.

Główne cechy:
 • bardzo dokładny, niezmiernie realistyczny i w pełni interaktywny model ludzkiego ciała (na który składa się 17 000 trójwymiarowych struktur)
 • 1500 klinicznych filmów wideo
 • narzędzia do edytowania modeli anatomicznych, dzięki którym można: przeprowadzić wirtualną sekcję narządów, symulować ból i zmiany patologiczne, dodawać etykiety i notatki, importować obrazy
 • możliwość tworzenia własnych zasobów, wykładów i kursów zgodnie z potrzebami w tzw. Curriculum Manager
 • możliwość udostępniania treści studentom, zarówno tych istniejących na platformie, jak i stworzonych przez wykładowcę
 • portfolio gotowych kursów i wykładów
 • terminologia angielska i łacińska, pełne opisy, definicje, wymowa.


W celu skorzystania z produktu (dostęp zdalny), należy pobrać aplikację na swoje urządzenie (laptop, tablet, telefon), zarejestrować konto (podając e-mail w domenie uczelnianej) i aktywować dostęp przy pomocy podanego dla danej grupy użytkowników kodu.

Materiały instruktażowe:
 • samouczki wideo
 • w aplikacji znajduje się sekcja „Tips” zawierająca krótkie filmiki instruktażowe jak korzystać z różnych funkcjonalności
 • webinaria
 • dodatkowe filmy pokazujące jak wykorzystać Complete Anatomy w nauczaniu, również online
 • kanał YouTube prowadzony przez profesor Alice Roberts
 • nauczanie histologii z pomocą Complete Anatomy: blog, webinarium.

DynaMed Plus

źródło informacji medycznej opartej na dowodach (Evidence Based Medicine) pomocne w podejmowaniu decyzji klinicznych. Zawiera obiektywne analizy sporządzane przez światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy dokonują systematycznych przeglądów wszystkich nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych w celu zweryfikowania ich jakości. Baza jest przeznaczona dla uczelni medycznych, specjalistycznych bibliotek medycznych, szpitali, lekarzy oraz specjalistów pracujących w służbie zdrowia.

DynaMed Plus:
 • dostarcza informacji niezbędnych w opiece nad pacjentami w każdym miejscu i o każdej porze
 • zawiera najbardziej aktualne dowody, rekomendacje oraz zalecenia codziennie weryfikowane przez zespół ekspertów
 • zapewnia syntezę dostępnych źródeł oraz krytyczną ocenę dowodów
 • podpowiada jak badać i leczyć pacjentów
 • stanowi doskonałe źródło do samokształcenia oraz rozwoju zawodowego.

Zachęcamy do zapoznania się z:

 

Baza jest dostępna w sieci uczelnianej na platformie EBSCOhost ze wszystkich komputerów znajdujących się na kampusie KAAFM. Istnieje możliwość uzyskania dostępu do baz z komputerów domowych przez pracowników oraz studentów KAAFM (więcej informacji). Baza jest dostępna również na urządzeniach mobilnych - pobieranie i uwierzytelnianie aplikacji mobilnej.

 

Bazy EBSCO
zapewniają dostęp do danych zgromadzonych w największym na świecie konsorcjum informacyjnym, obejmują publikacje 79 000 wydawców, w tym, w zdecydowanej większości anglojęzyczne, specjalistyczne, naukowe i komercyjne czasopisma pełnotekstowe. Nowoczesny, intuicyjny aparat wyszukiwawczy, pozwala na szybkie oraz efektywne wyszukiwanie pożądanej informacji w tysiącach tytułów czasopism, rozdziałów z książek, raportów, opisów przypadków i wielu innych publikacjach.

Pakiet podstawowy EBSCO tworzy 15 baz danych (8 pełnotekstowych i 7 bibliograficznych), w ramach których udostępnianych jest ponad 13 000 czasopism pełnotekstowych. Na potrzeby Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych zakupiona została baza PsycARTICLES. Biblioteka subskrybuje również bazy z zkaresu medycyny: pełnotekstową MEDLINE Complete, DynaMed oraz SMART Scientific & Medical ART Imagebase dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

Bazy pełnotekstowe:
 • Academic Search Ultimate – baza wielodziedzinowa obejmująca m.in.: nauki humanistyczne, medyczne, biomedyczne, społeczne, techniczne i ścisłe
 • AHFS Consumer Medication Information – informacje o lekach dla pacjentów w języku angielskim i hiszpańskim
 • Business Source Ultimate – ekonomia, przedsiębiorczość, księgowość, finanse, zarządzanie
 • Health Source: Nursing/Academic Edition – dyscypliny medyczne, w szczególności pielęgniarstwo i ochrona zdrowia
 • Health Source – Consumer Edition – medycyna ogólna i sportowa, nauki o żywności i żywieniu, ochrona zdrowia, opieka nad dziećmi
 • MasterFILE Premier – biznes, edukacja, zdrowie, nauki ścisłe w ogólności, zagadnienia wielokulturowości, itp. (baza wielodziedzinowa). Wraz z Master File Premier do Pakietu Podstawowego dołączona jest również baza MasterFILE Reference eBook Subscription (zbiór ponad 750 wydawnictw encyklopedycznych oraz słownikowych, wydawnych przez czołowe wydawnictwa uniwersyteckie i edukacyjne)
 • Newspaper Source – teksty artykułów z prasy, głównie amerykańskiej oraz pełnotekstowe transkrypcje wiadomości telewizyjnych i radiowych
 • Regional Business News – zagadnienia ekonomiczno-gospodarcze dot. USA

Bazy bibliograficzne:
 • Agricola – nauki rolnicze i przyrodnicze
 • European Views of Americas (1493-1750) – amerykanistyka 
 • ERIC (Educational Resource Information Center) – wychowanie, edukacja, szkolnictwo
 • GreenFILE – wpływ człowieka na środowisko
 • Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) – informacja naukowa, bibliotekoznawstwo, zarządzenie informacją
 • MEDLINE – nauki medyczne i biomedyczne, ochrona zdrowia, weterynaria
 • Teacher Reference Center – pedagogika 


Bazy są dostępne w sieci uczelnianej na platformie EBSCOhost ze wszystkich komputerów znajdujących się na kampusie KAAFM. Istnieje możliwość uzyskania dostępu do baz z komputerów domowych przez pracowników oraz studentów KAAFM (więcej informacji).

MEDLINE Complete
Zapewnia dostęp do informacji z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. MEDLINE Complete indeksuje ponad 5400 (w tym około 2300 pełnoteksotwych) czasopism medycznych i biomedycznych z archiwami od 1857 r.

Baza jest dostępna w Bibliotece. Osoby uprawnione (pracownicy oraz studenci Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu) mogą uzyskać dostęp zdalny z komputerów domowych (więcej informacji).

PsycARTICLES
To baza tworzona przez American Psychological Association (APA). Obejmuje pełnotekstowe artykuły z ponad 110 czasopism publikowanych przez APA, fundację Educational Publishing Foundation (EPF) oraz Hogrefe Publishing Group. Prawie wszystkie czasopisma indeksowane są od pierwszego numeru, a zasięg chronologiczny sięga 1894 roku.

Baza jest dostępna w Bibliotece. Osoby uprawnione (pracownicy oraz studenci Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych) mogą uzyskać dostęp zdalny z komputerów domowych (więcej informacji).

gfhf

Poza licencjami dostępne są:
 • eBook Collection – zawiera tytuły z MasterFILE Reference eBook Subscription, jak i te dostępne w ramach darmowego dostępu, łącznie 4000 tytułów, z czego zdecydowana większość to starsze tytuły pochodzące z Projektu Gutenberg. Platforma umożliwia korzystanie z książek elektronicznych na trzy sposoby:
  - czytanie online
  - pobieranie, czyli wypożyczenia na okreśłony okres całych e-książek na własny komputer wymaga pobrania darmowego programu Adobe Digital Editions (instrukcja) oraz posiadania indywidualnego konta EBSCOhost
  - zapisywanie fragmentu e-książki na stałe na swoim urządzeniu w wyznaczonej przez wydawcę liczbie stron
 • eBooks Open Access Monograph Collection – zawiera tysiące wysokiej jakości książek elektronicznych w otwartym dostępie (Open Access) od najbardziej zaufanych wydawnictw uniwersyteckich i naukowych na świecie, m.in. University of Michigan Press, Taylor & Francis oraz Temple University Press
 • OpenDissertations – ogólnodostępna baza stworzona w celu zapewnienia pomocy badaczom w wyszukiwaniu zarówno historycznych, jak i współczesnych rozpraw doktorskich i prac dyplomowych. Korzysta z danych w ramach EBSCO American Doctoral Dissertations, a także z dodatkowych metadanych prac doktorskich udostępnianych przez wybrane uczelnie z całego świata.


Informacje o bazach oraz materiały szkoleniowe w języku polskim znajdują się na stronie EBSCO Connect, polecamy również krótkie filmy instruktażowe na kanale YouTube EBSCO Polska.

EMIS Intelligence
EMIS zawiera dane dotyczące gospodarki polskiej, informacje ekonomiczne, finansowe, polityczne, makroekonomiczne oraz wiadomości ze spółek. Szczególnie bogato reprezentowane są w bazie polskie czasopisma. Serwis aktualizowany jest kilka razy dziennie.

Zawartość serwisu EMIS Polska podzielono m.in. na działy:
 • Aktualności: najnowsze artykuły pochodzące z serwisów prasowych i dzienników monitorowanych przez serwis: informacje polityczne, ekonomiczne, międzynarodowe, serwisy prasowe, wydarzenia dotyczące przedsiębiorstw, wiadomości branżowe, informacje z rynków finansowych
 • Spółki: najnowsze informacje o firmach, analizy i raporty firm, sprawozdania finansowe, rekomendowane publikacje dotyczące spółek
 • Sektory: dane sektorowe, branżowe, statystyczne, raporty firm analitycznych oraz brokerskich, profile najważniejszych firm, działających w poszczególnych branżach
 • Kraj: najnowsze informacje o polskiej gospodarce, analizy i raporty, dane krajowe oraz prognozy wskaźników
 • Źródła: wykaz i pełnotekstowe archiwa wszystkich czasopism, publikacji, agencji prasowych i informacyjnych prezentowanych w serwisie

EMIS zawiera między innymi:
 • pełne teksty artykułów z prasy codziennej i czasopism branżowych
 • pełne teksty artykułów agencyjnych
 • sprawozdania finansowych spółek publicznych i niepublicznych
 • analizy i raporty branżowe
 • informacje na temat firm
 • notowania giełdowe
 • dane statystyczne
 • dane makroekonomiczne


W ramach modułu dotyczącego Polski udostępniane są obszerne archiwa, w tym m.in. pełne teksty artykułów z czasopism takich jak, m.in.: Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Parkiet, Gazeta Wyborcza, BBC Monitoring, Dziennik Gazeta Prawna, Newsweek, Wprost, Computerworld, Przegląd Komunalny, Rynek Zdrowia.
 
Baza jest dostępna w sieci uczelnianej ze wszystkich komputerów znajdujących się na kampusie KAAFM. Od 20 czerwca 2018 roku nastąpiła zmiana w formie wykorzystywania danych zawartych w serwisie - pobranie danych wymaga utworzenia indywidualnego profilu użytkownika lub zalogowania się na utworzony wcześniej profil (instrukcja). Przy tworzeniu profilu wymagane jest podanie m.in. adresu e-mail w domenie uczelnianej, np. @afm.edu.pl.Istnieje możliwość uzyskania dostępu do bazy z komputerów domowych przez pracowników i studentów KAAFM (więcej informacji).

Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem użytkownika w języku angielskim oraz broszurą w języku polskim.

eMPendium
baza zawierająca publikacje wydawane przez Medycynę Praktyczną.

Składa się z następujących modułów:
 • czasopisma - elektroniczne wersje czasopism prenumerowanych przez Uczelnię:
Medycyna Praktyczna
MP. Chirurgia
MP. Ginekologia i Położnictwo
MP. Lekarz Rodzinny
MP. Neurologia
MP. Pediatria
MP. Psychiatria
MP. Szczepienia
 • podręczniki:
Interna Szczeklika 2021, red. prowadzący Piotr Gajewski, cop. 2021.
Kardiologia : podręcznik oparty na zasadach EBM, pod red. Andrzeja Szczeklika i Michała Tendery, cop. 2010.
Podstawy chirurgii : podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej, pod red. Jacka Szmidta i Jarosława Kużdżała, cop. 2010.
Nadciśnienie tętnicze : patogeneza, prewencja, diagnostyka i leczenie, pod red. Andrzeja Więcka, Andrzeja Januszewicza, Ewy Szczepańskiej-Sadowskiej, Krzysztofa Narkiewicza, Aleksandra Prejbisza, Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej, Mieczysława Litwina, cop. 2018.
Podstawy hematologii, Wiesław S. Nowak, Aleksander B. Skotnicki, cop. 2011.
ABC zabiegów w pediatrii : podręcznik dla studentów medycyny, pielęgniarek i lekarzy, pod red. Jacka J. Pietrzyka, Hanny Szajewskiej, Jacka Mrukowicza, cop. 2010.
Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży, pod red. Hanny Szajewskiej i Andrei Horvath, cop. 2017.
 • leki - indeks leków Medycyny Praktycznej (szczegółowe opisy substancji, preparaty dostępne w Polsce, ceny i odpłatności).

Polska Bibliografia Lekarska
Polska Bibliografia Lekarska (PBL) rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową  na podstawie materiałów wpływających do Głównej Biblioteki Lekarskiej (GBL) w Warszawie. Baza zawiera również informacje o niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych znajdujących się w zbiorach GBL.

Zakres tematyczny:
 • medycyna
 • farmacja
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • literatura popularna z zakresu oświaty zdrowotnej
   

Dane pochodzą z ponad 1900 tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Zasięg chronologiczny sięga 1979 roku. Od 1991 roku do PBL wprowadzone są streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim.

Baza jest dostępna w Czytelni Głównej (stanowisko nr 7 i 9).

wykaz tytułów czasopism i ich skrótów

ScienceDirect
Jedna z największych na świecie kolekcji internetowych opublikowanych artykułów badawczych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier.

Zakres tematyczny ScienceDirect:
 • nauki ścisłe, inżynieria, informatyka, technologia
 • nauki techniczne
 • energetyka
 • materiałoznawstwo
 • nauki biologiczne, medycyna kliniczna, ochrona środowiska, rolnictwo
 • chemia, inżynieria chemiczna
 • nauki społeczne i humanistyczne

Baza zapewnia dostęp do:
 • w zdecydowanej większości anglojęzycznych pełnych wersji artykułów oraz książek (wraz z grafiką w formacie PDF)
 • spisów treści poszczególnych numerów
 • danych bibliograficznych
 • abstraktów wszystkich artykułów

ScienceDirect to:
 • czasopisma z 16 podkolekcji aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection, obejmującej obecnie około 1638 tytułów bieżących z rocznikami od 1995, 18 czasopism o najwyższym indeksie CiteScore z 6 podkolekcji nieobjętych licencją, wszystkie czasopisma z grupy Cell oraz 4 czasopisma z grupy Lancet, a także archiwa ponad 180 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą
 •  pakiet książek zawierający ponad 1700 monografii z lat 2013-2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych oraz podręczników z lat 2011-2015
   

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów znajdujących się na kampusie KAAFM i podłączonych do sieci uczelnianej. Istnieje możliwość uzyskania dostępu do bazy z komputerów domowych przez pracowników oraz studentów KAAFM (więcej informacji).

Materiały szkoleniowe są dostępne na stronie ScienceDirect Support Center, a nagrania i daty nadchodzących polskojęzycznych szkoleń tutaj.

Scopus
Wydawana przez Elsevier interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych.

Scopus obejmuje:
 • ponad 23 000 recenzowanych czasopism
 • ponad 210 000 książek
 • ponad 600 serii książkowych
 • ponad 9 mln materiałów konferencyjnych
 • około 43 milionów rekordów patentowych.
   

Baza zawiera ponad 70 milionów rekordów bibliograficznych, w tym prawie 62,5 miliona od 1970 roku z bibliografią załącznikową. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku.

Baza jest dostępna w sieci uczelnianej ze wszystkich komputerów znajdujących się na kampusie KAAFM. Istnieje możliwość uzyskania dostępu do baz z komputerów domowych przez pracowników oraz studentów KAAFM (więcej informacji).

Materiały instruktażowe dostępne są na stronie Scopus Support Center, a nagrania i daty nadchodzących polskojęzycznych szkoleń tutaj..

SciVal
narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki. Aby skorzystać z narzędzia, należy posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach ScienceDirect lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”. Dostęp do narzędzia jest możliwy tylko z komputerów w sieci uczelnianej w ramach licencji pilotażowej zamówionej przez MNiSW na 2018 rok.

Więcej informacji o narzędziu znajduje się w serwisie Elsevier, .

SMART Imagebase Scientific & Medical ART

kolekcja możliwych do pobrania ilustracji (ponad 24 000) oraz animacji medycznych (ponad 1200), a także rysunków do kolorowania (100), stworzona przez Nucleus Medical Art. Baza przeznaczona dla studentów i nauczycieli akademickich w zakresie anatomii, fizjologii, chirurgii oraz dziedzin pokrewnych. Materiały w kolekcji odnoszą się do 45 układów i regionów ciała oraz 20 specjalności medycznych. Zawartość jest recenzowana naukowo przez specjalistów i ekspertów medycznych. Ponad sto najbardziej popularnych ilustracji z zakresu anatomii oraz fizjologii zostało przetłumaczone na 13 języków, w tym również na język polski.

Baza jest dostępna w sieci uczelnianej na platformie EBSCOhost ze wszystkich komputerów znajdujących się na kampusie KAAFM. Istnieje możliwość uzyskania dostępu do bazy z komputerów domowych przez pracowników oraz studentów KAAFM (na rok kalendarzowy). W celu uzyskania takiego dostępu należy zgłosić się do Czytelni Głównej lub Czytelni Medycznej (więcej informacji).

SpringerLink
Umożliwia dostęp do, w zdecydowanej większości anglojęzycznych, czasopism oraz ebooków wydanych przez wydawnictwo Springer.

SpringerLink ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje:
 • architekturę i projektowanie
 • nauki biomedyczne
 • biznes i ekonomię
 • nauki chemiczne
 • informatykę
 • nauki o ziemi i środowisku
 • nauki społeczne, humanistyczne i prawo
 • matematykę i statystykę
 • medycynę
 • fizykę i astronomię.

Zawiera:
 • kolekcję ponad 2200 czasopism bieżących oraz około 400 czasopism archiwalnych wraz z rocznikami archiwalnymi (dla około 1000 tytułów dostępne są głębokie archiwa do 1 wolumenu włącznie)
 • wszystkie książki anglojęzyczne (ok. 137 000) Springer począwszy od pierwszych wydań z XIX w. do 2019 r. włącznie (1888-1989, 1990-1999, 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019), z wyjątkiem rocznika 2016 oraz kolekcji Intelligent Technologies and Robotics Robotics z roku 2019
 • zbiór archiwalnych książek niemieckojęzycznych z lat 1815-2004.
   

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów znajdujących się na kampusie KAAFM i podłączonych do sieci uczelnianej. Istnieje możliwość uzyskania dostępu do bazy z komputerów domowych przez pracowników oraz studentów KAAFM (więcej informacji).

System Informacji Prawnej Legalis
aktualizowana codziennie baza prawa polskiego.

Zawartość:
 • komplet aktów źródłowych od 1918 roku
 • orzeczenia sądów polskich i europejskich, w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego
 • zbiór wzorów pism i formularzy (ponad 25 000)
 • 18 modułów komentarzowych w wersji standard i premium, w tym seria Systemy Prawa
 • seria Prawo Podatkowe Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
 • BeckOK - seria komentarzy w wersji elektronicznej zawierająca praktyczne omówienie najważniejszych kodeksów wraz z odesłaniem do tekstów ustaw oraz treści najważniejszych orzeczeń
 • COVID-19
 • n.ius - opracowywane przez ekspertów treści w zakresie legislacji oraz orzecznictwa
 • ius.focus - precyzyjnie opracowane aktualności dotyczące kluczowych orzeczeń wyselekcjonowanych i omówionych przez kancelarie prawne
 • praktyczne wyjaśnienia - moduł zawierający zwięzłe, wyczerpujące wyjaśnienia najważniejszych zagadnień z zakresu spraw pracowniczych, księgowości i finansów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zamówień publicznych
 • Translator – tłumaczenia wybranych aktów prawnych oraz wzorów i umów dostępne w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim
 • Rzeczpospolita – aktualności, zmiany w prawie, komentarze i analizy ekspertów publikowane na łamach dodatku „Prawo co Dnia”
 • Bibliografia PAN z opisami bibliograficznymi od 1970 roku.

Baza jest dostępna w sieci uczelnianej ze wszystkich komputerów znajdujących się na kampusie KAAFM oraz za pośrednictwem uczelnianego Wi-Fi.

Informacje o bazie oraz materiały szkoleniowe znajdują się na stronie Wydawnictwa C.H. Beck.

System Informacji Prawnej Lex Akademia Premium
Lex Akademia Premium firmy Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest kompleksowo opracowanym zbiorem informacji z trzech podstawowych dziedzin wiedzy o prawie: ustawodawstwa, orzecznictwa oraz piśmiennictwa prawniczego.

W pakiecie znajdują się między innymi:
 • teksty aktów prawnych z "Dziennika Ustaw" i "Monitora Polskiego" wraz z ich wersjami historycznymi, dzienników resortowych oraz wojewódzkich, projekty ustaw
 • orzecznictwo sądów polskich, UE oraz administracyjne
 • ponad 4600 monografii oraz komentarzy Wolters Kluwer i Lexis Nexis
 • Systemy Prawa: Procesowego Cywilnego, Karnego Procesowego, Pracy
 • Czasopisma online - zawiera artykuły, komentarze, recenzje, felietony i inne materiały opublikowane w ponad 40 czasopismach prawniczych
 • pakiety specjalistyczne: Prawo Europejskie, Ochrona Zdrowia Premium, Prawo Oświatowe Premium, Zamówienia Publiczne Premium, Kadry Premium, Księgowość Premium
 • navigatory: Prawo Pracy, Postępowanie Administracyjne, Postępowanie Karne, Prawa Cywilne i Handlowe
 • ponad 2300 linii orzeczniczych ocenianych co do aktualności
 • zestaw wzorów umów oraz pism procesowych (ponad 20 000)
 • tłumaczenia na języ angielski i niemiecki ponad 50 aktów prawnych, m.in. kodeksów
 • Informator Prawno Gospodarczy - zawiera informacje na temat firm zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców KRS
 • Bibliografia PAN z zapisami bibliograficznymi od 1965 roku.
   

Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów znajdujących się na kampusie KAAFM i podłączonych do sieci uczelnianej, za pośrednictwem uczelnianego Wi-Fi, a także zdalnie dla pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych.

Materiały szkoleniowe oraz informacje o odbywających się szkoleniach znajdują się na stronie ePomoc.

Web of Science
Web of Science rejestruje zawartość czasopism naukowych i umożliwia sprawdzenie cytowań (tzn. kto, gdzie, kiedy, ile razy odwoływał się do pracy danego autora).

W Web of Science znajdziesz:
 • abstrakty
 • informacje bibliograficzne
 • afiliację autorów
 • indeks Hirscha
 • wykazy publikacji cytowanych przez autora (tj. przypisy, bibliografię załącznikową)
 • wykazy publikacji cytujących konkretne artykuły
 • linki do pełnych tekstów (mogą prowadzić również do odpłatnych serwisów wydawców)
 • journal impact factor i inne wskaźniki obliczane dla czasopism indeksowanych w Journal Citation Reports.

Indeks cytowań Web of Science jest powszechnie wykorzystywanym źródłem informacji o piśmiennictwie naukowym oraz narzędziem stosowanym do oceny dorobku naukowego danej osoby.
W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List, która obecnie obejmuje ok. 25 000 tytułów bieżących, ponadto w bazie zindeksowanych jest 10 000 tytułów czasopism archiwalnych. W ramach licencji krajowej dostępne jest ok. 101 mln rekordów ze wszystkich baz WoS, w tym ok. 66 mln rekordów z pakietu WoS Core Collection. Na platformie WoS dostępne są także narzędzia EndNote Web i Publons, w podstawowej bezpłatnej wersji (wymagana jest rejestracja).

Web of Science obejmuje pakiet baz abstraktowo-bibliometrycznych:
 • Web of ScienceTM Core Collection (od 1945)
  Science Citation Index Expanded (od 1945)
  Social Sciences Citation Index (od 1956)

  Arts & Humanities Citation Index (od 1975)
  Book Citation Index- Science (od 2010)
  Book Citation Index- Social Science & Humanities) (od 2010)
  Conference Proceedings Citation Index- Science (od 1990)
  Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (od 1990)
  Current Chemical Reactions (od 2010)
  Emerging Sources Citation Index (od 2005)
  Index Chemicus (od 2010)
 • BIOSIS Citation Index (od 2010)
 • Current Contents Connect (od 1998)
 • Data Citation Index (od 2010)
 • Derwent Innovations Index (od 2010)
 • KCI - Korean Journal Database (od 1980)
 • MEDLINE (od 1950)
 • SciELO Citation Index (od 1997)
 • Zoological Records (od 2010)
 • Journal Citation Reports (1997-2015).

InCites Benchmarking & Analytics
narzędzie wspierające wszelkiego rodzaju prace analityczne, wykorzystujące dane z Web of Science Core Collection (patrz: kompendium). Narzędzie przeznaczone jest zarówno do osób zarządzających instytucjami naukowymi i autorów, jak i bibliotekarzy oraz redaktorów czasopism naukowych.
Głównym celem wdrożenia tego rozwiązania w Polsce jest umożliwienie instytucjom naukowym dokonywania zaawansowanych analiz bibliometrycznych w związku z ministerialnymi programami doskonałości: Uczelnia Badawcza oraz Regionalna Inicjatywa Doskonałości, a także w związku z programem Wsparcie dla Czasopism Naukowych.
Dostęp do narzędzia jest możliwy ze strony InCites. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Konto można założyć za pośrednictwem komputera w sieci uczelnianej wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register” (kompendium: zakładka dostęp i logowanie. Użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, mogą zalogować się do platformy WoS, a następnie wybrać w menu opcję "InCites" lub zalogować się bezpośrednio ze strony InCites.

Baza jest dostępna na wszystkich komputerach znajdujących się na kampusie KAAFM i podłączonych do sieci uczelnianej. Indywidualne konto umożliwiające dostęp z komputera domowego uprawnieni użytkownicy mogą założyć po uprzednim zgłoszeniu, na jednym z komputerów w sieci uczelnianej (więcej informacji).

Pełne informacje o zasobach dostęnych w ramach licencji krajowej oraz pomoc, w tym m.in. nagrania oraz informacje o nadchodzących szkoleniach dostępne są na polskiej stronie Web of Science Group. Materiały instruktażowe dostępne są także na stronie Training Portal.

Wiley Online Library
Umożliwia dostęp do elektronicznych wersji czasopism i książek wydawnictwa Wiley-Blackwell.

Zakres tematyczny:
 • architektura i planowanie przestrzenne
 • biznes, ekonomia, finanse i rachunkowość
 • chemia
 • informatyka i technologia informacyjna
 • matematyka i statystyka
 • medycyna
 • fizyka i inżynieria
 • nauki humanistyczne
 • nauki o ziemi i środowisku
 • nauki przyrodnicze
 • nauki społeczne i nauki o zachowaniu
 • pielęgniarstwo, stomatologia i ochrona zdrowotna
 • prawo i kryminologia
 • psychologia
 • rolnictwo, akwakultura i nauki o żywności
 • sztuka i sztuki użytkowe.

Zawiera:


Baza jest dostępna ze wszystkich komputerów znajdujących się na kampusie KAAFM i podłączonych do sieci uczelnianej.

Materiały szkoleniowe znajdują się na stronie Training and Tutorials.

Biblioteka

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, I piętro

Katalog online

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito