Orzeł
A A A

Zasoby elektroniczne

drukuj drukuj

Nasza biblioteka oferuje czytelnikom dostęp do różnorodnych serwisów elektronicznych będących źródłem rzetelnej i aktualnej informacji. Wśród nich znaleźć można przede wszystkim wielodziedzinowe bazy danych tworzone przez renomowanych wydawców takich jak Elsevier, EBSCO czy Springer. Do części z nich pracownicy i studenci KAAFM posiadający aktywne konto biblioteczne mogą uzyskać dostęp zdalny. W tym celu zapraszamy do Czytelni Głównej oraz Czytelni Medycznej (Kampus KAAFM, budynek C, 1 piętro).

Proponujemy także testowy dostęp do wybranych zasobów. Daje to użytkownikom możliwość poznania specyfiki i jakości poszczególnych baz oraz pozwala ocenić ich przydatność do pracy naukowej. Dzięki temu decyzje dotyczące ich ewentualnego zakupu mogą być lepiej dopasowane do rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających naszą bibliotekę.

Krakowska Akademia może się również pochwalić własnym repozytorium (Repozytorium eRIKA), w którym gromadzone są dokumenty będące świadectwem naukowej, badawczej oraz dydaktycznej działalności pracowników naszej Uczelni. Większość materiałów oferujemy w otwartym dostępie.

KAAFM w mediach to natomiast najnowszy projekt Biblioteki KAAFM. Baza zawiera publikacje dotyczące działalności Krakowskiej Akademii, jej pracowników i studentów.

Należy pamiętać, że z części zasobów elektronicznych korzystać można wyłącznie w sieci uczelnianej, na komputerach znajdujących się na terenie Kampusu Krakowskiej Akademii.

 

Bazy danych w wolnym dostępie (światowe)

Nazwa Opis
BioMed Central Journals Czasopisma medyczne.
CEJSH Wyszukiwarka czasopism naukowych (abstrakty).
CORE Wyszukiwarka materiałów naukowych (czasopisma i repozytoria).
DART Europe Wyszukiwarka rozpraw naukowych (europejskie uczelnie).
Directory of Open Access Books Książki naukowe.
Directory of Open Access Journals Czasopisma naukowe.
Europe PMC Wyszukiwarka materiałów naukowych.
Free Full PDF Wyszukiwarka publikacji naukowych w formacie PDF.
Free Medical Books Książki medyczne.
Free Medical Journals Czasopisma medyczne.
Google Book Search Największy na świecie indeks książek pełnotekstowych.
Google Scholar Wyszukiwarka tekstów naukowych.
HighWire Press Dostęp do pełnych tekstów artykułów z zakresu medycyny, biologii, fizyki i socjologii.
Open Access
Theses and Dissertations
Wyszukiwarka rozpraw naukowych (odsyła do stron instytucji z danymi zbiorami).
Paperity Czasopisma naukowe.
Project Gutenberg Książki nigdy nie obłożone prawami autorskimi (najstarsze teksty) lub z prawami wygasłymi (do celów niekomercyjnych).
Scientific Research Publishing Wydawca czasopism i innych materiałów w ramach open access.

 

Bazy danych w wolnym dostępie (polskie)

Nazwa Opis
Biblioteka Otwartej Nauki Książki udostępniane na tej platformie przez wydawców / autorów (pedagogika).
Repozytorium Centrum Otwartej Nauki Zawiera publikacje polskich naukowców z wielu dziedzin.
Federacja Bibliotek Cyfrowych Zdigitalizowane zbiory z polskich bibliotek cyfrowych.
Platforma Otwartej Nauki Czasopisma naukowe.

 

Repozytoria polskich uczelni

Nazwa
AMUR – Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań
Baza Wiedzy Politechniki Śląskiej
Baza wiedzy Politechniki Warszawskiej
Cyfrowe Otwarte Repozytorium COR Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Cyrena – repozytorium Politechniki Łódzkiej
ECNIS – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
ENY – Politechnika Wrocławska
eRIKA – repozytorium Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
IBB PAS – Polska Akademia Nauk, Warszawa
Lectorium – dziedzinowe repozytorium dla historyków
Most Wiedzy Politechniki Gdańskiej
oPUB – Repozytorium Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
PCSS – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
RCIN – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
RePolis – Politechnika Śląska
RepoS – repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Repozytorium Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie
Repozytorium AWF w Krakowie
Repozytorium Biblioteka Cyfrowa Instytutu Podstaw Informatyki PAN
Repozytorium cyfrowe UTP w Bydgoszczy
Repozytorium Instytucjonalne KUL – reKUL
Repozytorium Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
Repozytorium Politechniki Poznańskiej
Repozytorium Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych
Repozytorium uczelniane AWF Warszawa
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Repozytorium Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie
Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego
Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego RE-BUŚ
Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego
Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej
Repozytorium Wyższej Szkoły Biznesu NLU
RUB – Uniwersytet w Białymstoku
RUŁ – Uniwersytet Łódzki
RUMAK – Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
RUW – Uniwersytet Warszawski
SUW – Politechnika Krakowska
WIR – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
WSB-NLU – Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu

 

Biblioteka

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, I piętro

Katalog online

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito