Orzeł
A A A

Szkolenia dla pracowników

drukuj drukuj

o szkoleniach

W związku z realizacją projektu: „KA 3.0 - Zintegrowany Program Rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do udziału w bezpłatnych praktycznych szkoleniach dla kadry dydaktyczno-badawczej z zakresu baz danych.
W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy pracownicy etatowi zatrudnieni w uczelni, zarówno Ci o statusie badawczo-dydaktycznym, jak i dydaktycznym czy badawczym. Szkolenia odbędą się w 15 osobowych grupach w sposób ZDALNY (platforma ZOOM).

Zasady rekrutacji i udziału w szkoleniach – Regulamin (Zarządzenie nr 92/2020).

Każdy uczestnik przejdzie 16 godzinny cykl szkoleń, który będzie obejmował 6 zagadnień:
 • System identyfikacji naukowców ORICD (2x45 min.)
 • Web of Science Core Collection  (3x45 min.)
 • Scopus (2x45 min.)
 • EBSCO (3x45 min.)
 • Science Direct, SpringerLink (3x45 min.)
 • otwarte zasoby naukowe (3x45 min.).

Każdy uczestnik jest zobowiązany wziąć udział we wszystkich blokach tematycznych

# Blok tematyczny Prowadzący

 Tematyka zajęć. Opis szczegółowy bloków tematycznych

1 System identyfikacji naukowej ORCID Beniamin Muszyński

W ramach szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia związane z systemem ORCID:

 • charakterystyka systemu i jego przeznaczenie
 • rejestracja konta w systemie ORCID
 • zarządzanie danymi osobowymi na koncie ORCID
 • dodawanie/usuwanie wpisów widocznych na koncie
 • import danych z baz zewnętrznych
 • przyznawanie dostępu do konta ORCID organizacjom i osobom trzecim
 • łączenie konta ORCID z Polską Bibliografią Naukową
2 Web of Science Core Collection Renata Patela

W ramach szkolenia omówiona zostanie zawartość bazy WoSCC oraz zaprezentowane jej wykorzystanie, w tym:

 • metody budowania kwerend i sposoby wyszukiwań (np. wyszukiwanie zaawansowane oraz w referencjach)
 • filtrowanie (m.in. w celu wskazania najbardziej wpływowych prac), analizowanie i zarządzanie rezultatami
 • tworzenie raportu cytowań zawierającego m.in. indeks Hirscha
 • eksport zbiorów danych
 • ustawianie powiadomień i zapisywanie historii wyszukiwania
3 Scopus Beniamin Muszyński

W ramach szkolenia omówione zostaną następujące tematy związane z interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań Scopus:

 • rys historyczny
 • zawartość bazy
 • Indeks Hirscha
 • omówienie działania i funkcjonalności interfejsu
 • przeszukiwanie i weryfikacja źródeł
 • wyszukiwanie podstawowe i zaawansowane z użyciem operatorów
 • tworzenie bibliografii
4 EBSCO Anna Misiaszek

W ramach szkolenia omówiony zostanie zakres baz EBSCO oraz zaprezentowane funkcjonalności platformy EBSCOhost takie jak:

 • tworzenie zapytań wyszukiwawczych (proste i zaawansowane z wykorzystaniem haseł przedmiotowych)
 • wykorzystywanie trybów i rozszerzeń przy wyszukiwaniu
 • filtrowanie i zawężanie wyników przy pomocy dostępnych narzędzi
 • praca z pełnym tekstem
 • zakładanie i korzyści konta Mój EbscoHost
 • ustawianie alertów powiadomień, zapisywanie historii wyszukiwania i tworzenie folderów, dzielenie się wynikami
5 ScienceDirect, SpringerLink Renata Patela

W ramach szkolenia omówiony zostanie zakres baz i dostępnych publikacji naukowych oraz zapoznanie z funkcjonalnościami platform:

 • dziedzinowe przeglądanie dostępnych czasopism i książek
 • tworzenie zapytań wyszukiwawczych (w tym wyszukiwanie zaawansowane), zawężanie wyniki wyszukiwania w celu dotarcia do relewantnej literatury
 • nawigacja po pełnym tekście publikacji,  możliwości pobierania artykułów
 • eksport wyników wyszukiwania
 • ustawianie alertów oraz pozyskiwanie rekomendacji, zapewniających bieżący dostęp do najnowszej literatury naukowej
6 Otwarte zasoby naukowe Anna Misiaszek

W ramach szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • przybliżenie terminologii związanej z otwartym dostępem (zarys i założenia Open Access)
 • zakres i funkcjonalności zasobów: Federacja Bibliotek Cyforwych , Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CeON), OpenAIRE, Directory of Open Access Journals

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito