Orzeł
A A A

Źródła informacji bibliograficznej

drukuj drukuj

Katalogi

Centralne
  • NUKAT - centralny katalog polskich bibliotek naukowych i akademickich dostępny w wersji elektronicznej. Umożliwia lokalizację poszukiwanych materiałów w konkretnej bibliotece. Zawiera opisy dokumentów wydanych od roku 2002 oraz niektórych wydanych wcześniej. Na końcu każdego opisu dokumentu wyszukanego w NUKAT znajduje się lista bibliotek udostępniających ten dokument. Kliknięcie na nazwę biblioteki pozwala sprawdzić dostępność publikacji w tej bibliotece.
  • FIDKAR - multiwyszukiwarka dla komputerowych baz bibliotecznych.
     
Grup bibliotek
  • KaRo - to wyszukiwarka umożliwiająca jednoczesne przeszukiwanie katalogów wielu polskich bibliotek. Jest narzędziem uzupełniającym polski katalog centralny NUKAT.

Poszczególnych bibliotek

Bazy danych

  • to zbiory informacji na jakiś temat przechowywane i przetwarzane przez komputer
  • umożliwiają szybkie wyszukiwanie informacji na dany temat według określonego kryterium.


Wiele instytucji, w tym także tych naukowych, udostępnia swoje bazy danych nieodpłatnie w Internecie.
Szczególnie przydatne z punktu widzenia poszukiwania literatury na dany temat mogą być bazy Biblioteki Narodowej, bazy BazEkon tworzona przez biblioteki polskich uczelni ekonomicznych oraz BazHum prowadzona przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, a także banki i bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Bibliografie

to uporządkowane spisy dokumentów, dobranych według pewnych kryteriów, spełniające określone zadania informacyjne. Ważnym elementem każdej bibliografii są indeksy, na przykład autorskie, przedmiotowe czy tytułowe. Obecnie bibliografie oprócz wersji drukowanej często posiadają również wersję elektroniczną, ale z ograniczonym zasięgiem chronologicznym (np. Bibliografia Geografii Polskiej, Bibliografia Historii Polskiej, Polska Bibliografia Wojskowa). 

Bibliografie załącznikowe

to opisy bibliograficzne dołączone do wydawnictwa lub utworu zawierające wykaz wykorzystanych przez autora źródeł lub lekturę uzupełniającą. Stanowią one integralną i istotną część każdej publikacji naukowej.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito