Orzeł
A A A

Zasady sporządzania bibliografii załącznikowej

drukuj drukuj

Określa je norma:
PN-ISO 690:2012 Informacja i dokumentacja - Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji (polska wersja Normy Międzynarodowej ISO 690:2010).

Poszczególne dyscypliny naukowe wykształciły odrębne normy opisu bibliograficznego, tzw. style cytowania. Możemy więc korzystać z różnorodnych sposobów sporządzania przypisów i bibliografii.

Aby ułatwić sporządzanie przypisów i bibliografii, stworzyliśmy instrukcje, które szczegółowo omawiają wszystkie problematyczne kwestie. Znajdziecie w nich ogólne zasady tworzenia przypisów oraz wytyczne dotyczące najbardziej rozpowszechnionych na świecie stylów cytowania: tradycyjnego, harwardzkiego i Vancouver.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito