Orzeł
A A A

Biblioteka

drukuj drukuj

nowe tytuły w Czytelni Czasopism

17-03-2021

ANALIZA PRZYPADKÓW W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE - ukazuje się od 2014 roku, publikując m.in. plany opieki pielęgnacyjnej z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP, zalecanej przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN), teksty oparte na analizie przypadków medycznych w pielęgniarstwie i położnictwie (case study), wzbogacone o propozycje konkretnych rozwiązań, procedury i opinie uznanych ekspertów oraz porady prawne. Gwarantem wysokiego poziomu treści publikowanych na łamach dwumiesięcznika jest stała współpraca z czołowymi, wieloletnimi praktykami i specjalistami, a także wydawca – prestiżowe PZWL. Adresatami czasopisma są przede wszystkim osoby  zawodowo związane z pielęgniarstwem i położnictwem, które dążą do samorozwoju zawodowego, chcą poszerzać swoje kwalifikacje i być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami naukowymi. (Ze strony wydawcy)

CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO – periodyk wydawany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Czasopismo naukowe o zasięgu ogólnopolskim ukazujące się jako kwartalnik. Publikowane są w nim materiały interdyscyplinarne z pogranicza nauk społeczno-pedagogicznych, psychologicznych, filozoficznych, medycznych i prawnych. W centrum uwagi jest osoba z niepełnosprawnością, jej możliwości w spełnianiu zadań rozwojowych, perspektywy i sposoby realizacji potrzeb, ocena jakości życia człowieka niepełnosprawnego w obszarze indywidualnym, międzyludzkim oraz ogólnospołecznym. (Ze strony wydawcy)

KARDIOLOGIA PO DYPLOMIE - Czasopismo o szczególnych walorach edukacyjnych. Zawiera kilkanaście autorskich działów szkoleniowych prowadzonych przez wybitnych znawców tematyki chorób serca. Duża różnorodność i aktualność poruszanych zagadnień sprawiają, że jest to pismo interesujące zarówno dla kardiologów, jak i dla internistów. (Ze strony wydawcy)

LES NOUVELLES ESTHETIQUES: EDYCJA POLSKA - Magazyn LNE wydawany jest w Polsce od 25 lat i niezmiennie jest numerem 1 wśród profesjonalistów z branży beauty. Każdy numer to ponad 200 stron pełnych aktualnej i sprawdzonej wiedzy. Wiodące działy LNE to m.in. kosmetologia w praktyce, pielęgnacja, studium przypadku, hi-tech, medical beauty, healthy aging, biznes i edukacja, stylizacja, podologia, trychologia, makijaż permanentny i masaż. (Ze strony wydawcy)

LOGISTYKA - to nowoczesny dwumiesięcznik popularno-naukowy, który w nowej odsłonie z powodzeniem wszedł na rynek biznesu. Inspiruje przedsiębiorców i dostarcza praktycznych rozwiązań w oparciu o innowacyjne rozwiązania, aktualne trendy i unikatową wiedzę. Z uwagi na biznesowy charakter pisma, odbiorcami naszych mediów są głównie managerowie odpowiedzialni za zarządzanie firmą i łańcuch dostaw. (Ze strony wydawcy)

MEDIA I MARKETING POLSKA - to wiodący ogólnopolski magazyn poświęcony mediom, reklamie i marketingowi. Stanowi obszerne źródło informacji na temat nowych produktów, systemów dystrybucji, innowacji marketingowych, działań promocyjnych oraz różnych technik sprzedaży. Informuje o agencjach reklamowych, klientach, dla których pracują, nowych kampaniach i przetargach. (Ze strony wydawcy)

NEUROLOGIA PO DYPLOMIE - ma służyć zarówno neurologom, jak i rosnącej liczbie lekarzy rodzinnych, a także lekarzom innych specjalności, którzy w swojej praktyce codziennie spotykają pacjentów z problemami wynikającymi z uszkodzenia układu nerwowego. W działach tematycznych wytrawni znawcy przedmiotu przedstawiają najnowszą wiedzę w poszczególnych dziedzinach neurologii i możliwości jej praktycznego wykorzystania. (Ze strony wydawcy)

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - ZAGADNIENIA, PROBLEMY, ROZWIĄZANIA - kwartalnik naukowy wydawany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, jego tematyka dotyczy kwestii rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych. Prezentowane są ujęcia teoretyczne i analizy praktyki oraz doniesienia o najnowszych badaniach. Problematyka: społeczna, prawna, instytucjonalna, psychologiczna, pedagogiczna, medyczna, architektoniczna i inna dotykająca kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością. (Ze strony wydawcy)

ONKOLOGIA PO DYPLOMIE - zawiera prace przeglądowe i poglądowe uznanych autorytetów w dziedzinie onkologii i nauk pokrewnych. Pismo prezentuje najnowszą wiedzę dotyczącą diagnostyki, leczenia i prewencji chorób nowotworowych. (Ze strony wydawcy)

PIELĘGNIARSTWO W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ - to czasopismo naukowe zawierające recenzowane artykuły oryginalne, teksty poglądowe oraz opisy przypadków dotyczące przewlekłych problemów zdrowotnych u osób w różnym wieku, będących podmiotem zainteresowań specjalistów w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Czasopismo skierowane jest do środowiska pielęgniarskiego oraz innych profesjonalistów systemu opieki zdrowotnej, kosmetologii, pomocy społecznej, oświaty i wychowania, zajmujących się, w zakresie naukowym, teoretycznym i praktycznym człowiekiem przewlekle chorym w aspektach: biologicznym, psychologicznym, społecznym, organizacyjnym, dydaktycznym oraz ekonomicznym. (Z opisu wydawcy)

PRESS - to miesięcznik, który jest źródłem informacji na temat mediów, reklamy, marketingu i public relations z kraju i ze świata.  W periodyku prezentowane są przykłady i możliwości działań PR, firmy i ludzi marketingu. W specjalnych raportach w formie dodatku prezentowane są wybrane segmenty rynku mediów. (Ze strony wydawcy)

PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA: ZESZYTY NAUKOWE - to  czasopismo, w którym publikowane są recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych, sprawozdania, komentarze, recenzje oraz oficjalne stanowiska międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych. Kwartalnik ten skierowany jest do szerokiego grona środowiska pielęgniarskiego. (Ze strony wydawcy)

TERAPIA - miesięcznik jest pismem specjalistycznym skierowanym do lekarzy i farmaceutów. Na łamach TERAPII omawiane są problemy, z którymi lekarze stykają się w swojej codziennej praktyce. Publikowane u nas prace pochodzą z czołowych krajowych ośrodków klinicznych, a autorami są zawsze wybitni polscy lekarze-naukowcy. (Ze strony wydawcy)

WSPÓŁCZESNA DIETETYKA - Fachowe czasopismo dla dietetyków oraz osób profesjonalnie zajmujących się żywieniem człowieka. Czasopismo patronatem objął Instytut Żywności i Żywienia. Dwumiesięcznik jest zbiorem aktualnej, rzetelnej i przede wszystkim praktycznej wiedzy, którą można wykorzystać w codziennej pracy z pacjentem. Poprzez regularną publikację najnowszych badań, omówienie najskuteczniejszych metod pracy z pacjentami oraz wskazówek najlepszych specjalistów, redakcja czasopisma wspomaga Państwa w profesjonalnych działaniach w zakresie dietoterapii. (Ze strony wydawcy)

Pełna lista Aktualności

Biblioteka

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, I piętro

Katalog online

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito