Orzeł
A A A

Biblioteka

drukuj drukuj

nowe tytuły w Czytelni Czasopism

25-11-2022

Przegląd Pedagogiczny jest czasopismem naukowym, półrocznikiem, którego celem jest publikowanie studiów i rozpraw poświęconych procesom oraz dyskursom edukacyjnym. Czasopismo, wydawane staraniem Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pomyślane zostało jako płaszczyzna wymiany myśli i prezentowania dorobku naukowego przez polskich (i nie tylko) pedagogów. (ze strony wydawcy)

Psychologia Wychowawcza - To naukowe czasopismo psychologiczne, otwarte na spojrzenie interdyscyplinarne, łączące problematykę psychologii wychowania i rozwoju z rozważaniami z zakresu kultury życia społecznego, sfery wartości i przemian współczesności. Czasopismo punktowane MEiN: 40 pkt

Półrocznik Terroryzm – studia, analizy, prewencja (T-SAP) to czasopismo naukowe powołane w 2021 r. poświęcone interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z ochroną antyterrorystyczną i budowaniem odporności na zagrożenia o charakterze terrorystycznym w perspektywie krajowej i międzynarodowej. (ze strony wydawcy)

Pełna lista Aktualności

Biblioteka

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, I piętro

Katalog online

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito