Orzeł
A A A

Biblioteka

drukuj drukuj

nowości miesiąca

11-01-2023

Czytelnia Główna

Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo / Tomasz Gigol, Warszawa : Difin, 2015.
Książka opisuje zjawisko kryzysu przedsiębiorstwa od strony przywództwa. Kryzys przedsiębiorstwa jest rozumiany jako narastający proces - od kryzysu strategii, poprzez kryzys wyników, aż do kryzysu płynności i zagrożenia bankructwem. Książka odpowiada na pytanie jaki powinien być skuteczny przywódca kryzysowy oraz jaką rolę pełni przywódca w kryzysie przedsiębiorstw. (z opisu wydawcy)

Czytelnia Medyczna

Badanie stanu psychicznego : rozpoznania według ICD-11 / redakcja Piotr Gałecki ; autorzy: Katarzyna Bliźniewska-Kowalska [i 20 pozostałych]. - Wrocław : Edra Urban & Partner, © copyright 2022
Badanie psychiatryczne jest kluczowym etapem w procesie diagnostycznym i terapeutycznym w pracy klinicznej z osobami z zaburzeniami psychicznymi i to od tego elementu w znaczącym stopniu zależy postawienie poprawnej diagnozy i wprowadzenie trafnego leczenia. Zespół znakomitych lekarzy psychiatrów i psychologów pod kierunkiem Profesora Piotra Gałeckiego podjął się ambitnego zadania przedstawienia w obszernej monografi i kluczowych aspektów psychopatologii oraz przebiegu badania psychiatrycznego, w tym oceny stanu psychicznego i stawiania rozpoznania w kontekście szerokiego zakresu zaburzeń psychicznych, pogrupowanych według najnowszej wersji klasyfi kacji międzynarodowej ICD-11. Fragment recenzji prof. dr. hab. n. med. Marcina Wojnara

Publikacja dostarcza Czytelnikom praktycznych wskazówek odnośnie do diagnozowania profilaktyki, a nawet leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi, co zobrazowane jest interesującymi rycinami oraz opisami przypadków.
Fragment recenzji prof. dr. hab. n. med. Napoleona Waszkiewicza

Pełna lista Aktualności

Biblioteka

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, I piętro

Katalog online

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito