Orzeł
A A A

Biblioteka

drukuj drukuj

Biblioteka - dostęp do baz zdalnych

23-03-2020

W obecnej sytuacji zawieszenia zajęć i zamknięcia Biblioteki dla użytkowników studenci i pracownicy posiadający aktywne konto w Bibliotece mogą uzyskać dostęp zdalny do baz danych na wyjątkowych zasadach.
W tym celu należy pobrać ze strony Biblioteki (https://www.ka.edu.pl/biblioteka/uslugi-i-formularze/formularze/)
formularz, wydrukować i wypełnić a skan przesłać na adres . Szczegółowe informacje o zasadach uzyskania dostępu oraz korzystania z baz znajdują się w zakładce Dostęp zdalny. Oryginal formularza należy złożyć niezwłocznie po ponowym otwarciu Biblioteki.

Studenci mogą korzystać także z Repozytorium Instytucjonalnego eRIKA
(https://repozytorium.ka.edu.pl/) gdzie znajdują się publikacje pracowników Krakowskiej Akademii, czasopisma i artykuły z Czasopism wydawanych przez Oficynę Wydawniczą AFM. Rejestracja i logowanie się nie jest wymagane.

Pełna lista Aktualności

Biblioteka

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, I piętro

Katalog online

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito