Orzeł
A A A

Biblioteka

drukuj drukuj

Nowe tytuły w Czytelni Czasopism

05-03-2019

W Czytelni Czasopism pojawiły się nowe tytuły:

Forum Dziennikarzy : pismo Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Magazyn Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Pismo o charakterze branżowym. Dwumiesięcznik adresowany do ludzi ciekawych świata opisywanego przez dziennikarzy. Każdy kolejny numer „FD” ukierunkowany jest tematem przewodnim. Podejmuje tematy związane z warsztatem, rolą mediów, etyką zawodową i współczesnym otoczeniem społecznym oraz politycznym pracy dziennikarzy.
Informacje ze strony wydawcy.

Programista: magazyn programistów i liderów zespołów IT / [red. nacz. Łukasz Łopuszański]
„Programista” jest miesięcznikiem  skierowanym  do zawodowych programistów, członków oraz liderów zespołów IT. Czasopismo zawiera wiele profesjonalnych i ciekawych materiałów uzupełniających, które pozwolą poszerzyć wiedzę czytelników. Na łamach czasopisma znajdują się obszerne materiały o programowaniu systemowym, gier, urządzeń mobilnych oraz wiele innych aktualnych zagadnień branżowych.

Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
Periodyk Sopockiej Szkoły Wyższej o charakterze interdyscyplinarnym,w którym publikowane są artykuły naukowe oraz opracowania o charakterze projektowym. Czasopismo poświęcone jest:

  • zagadnieniom z obszaru nauk społecznych (w szczególności z dziedziny nauk ekonomicznych),
  • problematyce z obszaru nauk humanistycznych (kulturoznawstwo, filozofia, historia sztuki),
  • tematyce związanej z architekturą i sztuką.

Czasopismo skierowane jest do pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów,doktorantów oraz menedżerów, którzy są zainteresowani wieloma obszarami wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości i finansów. Publikowane jest wraz z angielskimi tytułami, streszczeniem i słowami kluczowymi. Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5pkt).

Przegląd Narodowościowy
Przegląd Narodowościowy Review of Nationalities rocznik wydawany przez Pracownię Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Porusza zagadnienia narodowościowe z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Publikacje koncentrują się na kwestiach narodów, mniejszości narodowych i etnicznych, teorii tożsamości narodowej, kulturowej i etnicznej. Ważnym elementem jest również problematyka tzw. mniejszościowych kościołów i związków religijnych. Wymienione kwestie prezentowane są w szeroko rozumianej analizie politologicznej, uwzględniającej w aspekcie podmiotowym oraz przedmiotowym jej relację z takimi dyscyplinami nauk, jak: stosunki międzynarodowe, historia, filozofia, socjologia, prawo, antropologia, sztuki piękne oraz działami nauk: językoznawstwo, demografia. Wydawnictwo jest punktowane (6 pkt) w parametryzacji MNiSW z 2016r.
Informacje ze strony wydawcy.

PUA Przestrzeń Urbanistyka Architektura / [redaktor naczelny Mateusz Gyurkovich]
Czasopismo naukowe poświęcone  szeroko rozumianej problematyce związanej z architekturą i urbanistyką. W ramach czasopisma publikowane są artykuły naukowe uszeregowane według następującej problematyki: urbanistyka, planowanie przestrzenne i regionalne, architektura krajobrazu, architektura, historia architektury i sztuki piękne w architekturze. Publikowane są w nim również wyniki badań pracowników instytucji naukowych, dydaktycznych oraz doktorantów. Kontynuuje tradycje wydawanych w Politechnice Krakowskiej od kilkudziesięciu lat wieloautorskich monografii poświęconych podobnej problematyce.

Informacje ze strony wydawcy.

Kwartalnik Urzędu Patentowego RP
Czasopismo skierowane do pracowników UPRP oraz osób zainteresowanych różnorodnymi aspektami funkcjonowania Urzędu i zagadnieniami ochrony własności przemysłowej. Na łamach czasopisma publikowane są materiały związane z teorią i praktyką ochrony własności przemysłowej. Periodyk stanowi także forum wymiany informacji oraz poglądów dotyczących rozwoju nauki, techniki i gospodarki. Jako czasopismo wewnętrzne, dużo uwagi poświęca także sprawom pracowniczym, socjalnym oraz organizacyjnym.
Informacje ze strony wydawcy.

Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation
Jest czasopismem interdyscyplinarnym, kładącym nacisk na teoretyczne i empiryczne artykuły z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania i innowacji. Ukazuje się zarówno w formie drukowanej jak i on-line. – z opisu wydawcy.
Wydawane jest w języku angielskim.
Czasopismo jest punktowane (14 pkt) w parametryzacji MNiSW.

Pełna lista Aktualności

Biblioteka

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, I piętro

Katalog online

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito