Orzeł
A A A

Biblioteka

drukuj drukuj

Nowe tytuły w Czytelni Czasopism

21-06-2019

Coaching. Jedyny na polskim rynku magazyn poświęcony samorozwojowi, skierowany jest do ludzi z ambicjami, którzy chcą się rozwijać, tak w środowisku zawodowym, jak i rodzinnym. Informacje publikowane w magazynie przekazywane są w przystępny sposób, a przedstawiane teorie poparte dowodami naukowymi. Redakcja wzbogaca teksty o ćwiczenia i testy opracowane przez psychologów, coachów i trenerów.
Magazyn „Coaching” współpracuje z miesięcznikiem „Psychology Today” oraz gronem uznanych polskich specjalistów: naukowców i praktyków.

Kultura Przemiany Edukacja jest periodykiem, w którym poruszane są zagadnienia w obszarze  interdyscyplinarnie pojętej pedagogiki. Struktura czasopisma obejmuje następujące obszary myśli o wychowaniu i dziedziny praktyki edukacyjnej:

  • Historyczna ciągłość i zmiana myśli edukacyjnej;
  • Aksjologiczne i społeczne obszary wychowania i rozwoju człowieka;
  • Dialog i współistnienie kultur we współczesnej edukacji;
  • Rodzina i szkoła - wspólne obszary kształcenia, wychowania i opieki;
  • Psychologia wobec współczesnych problemów edukacyjnych i wychowawczych;
  • Uniwersytety i szkoły wyższe w perspektywie wyzwań cywilizacyjnych.

Opis ze strony wydawcy.

Polityka i Społeczeństwo – jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym mieszczącym się w obszarze nauk społecznych.
Na łamach periodyku zamieszczane są niepublikowane dotychczas opracowania o charakterze naukowym, przede wszystkim artykuły (zwłaszcza będące upowszechnieniem wyników badań własnych Autorów) oraz eseje, polemiki, recenzje, jak również komunikaty i sprawozdania z wydarzeń naukowych. Czasopismo dba o wysoki poziom merytoryczny. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Każdy tekst podlega dwóm zewnętrznym, przeprowadzanym anonimowo recenzjom. Redakcja przeciwdziała zjawiskom określanym jako ghostwritingguest authorship.
Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW, część B, liczba punktów 9.
Opis ze strony wydawcy.

Psychologia w Praktyce - Czasopismo zawodowe dla psychologów i psychoterapeutów. Każdy numer oscyluje wokół określonego tematu, którego znawcy i praktycy dzielą się swoją wiedzą. Czasopismo zawiera artykuły poświęcone diagnostyce nowych zaburzeń występujących we współczesnym świecie. Tematy numerów opracowywane są przez konkretnych specjalistów. Dotyczą kwestii związanych z problemami pacjentów oraz zalecanymi formami terapii, które warto zastosować we własnym gabinecie by osiągać coraz lepsze rezultaty we współpracy terapeutycznej. Opisane poszczególne przypadki od objawów charakterystycznych dla konkretnych zaburzeń, poprawną diagnostykę przez rozpoznanie i zalecaną metodę terapii. Czasopismo polecane jest przez znanego i cenionego psychologa prof. Phillipa Zimbardo.

Rzeszowskie Studia Socjologiczne są czasopismem naukowym wydawanym od 2012 roku przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aktualnie ukazują się dwa numery w roku. W 2014 roku RSS zostały wpisane na listę recenzowanych czasopism naukowych wymienionych w wykazie MNiSW.  W RSS publikowane są przede wszystkim artykuły z zakresu socjologii, a także z dyscyplin pokrewnych. Preferuje się nowatorskie prace analityczne i empiryczne. RRS otwarte są na publikacje polemiczne, wpisujące się w dyskurs akademicki.
Opis ze strony wydawcy.

UR Journal of Humanities and Social Sciences to interdyscyplinarny kwartalnik naukowy wydawany przez Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zamierzeniem Redakcji jest publikowanie w nim artykułów naukowych, sprawozdań, materiałów oraz recenzji mieszczących się w obszarach nauk humanistycznych i społecznych, obecnych w badaniach Wydziału Socjologiczno-Historycznego. Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz elektronicznej, wersją podstawową jest wersja elektroniczna, językami publikacji są język polski i angielski.
Opis ze strony wydawcy.

 

Pełna lista Aktualności

Biblioteka

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, I piętro

Katalog online

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito