Orzeł
A A A

Biblioteka

drukuj drukuj

korzystajcie z naszych baz w domu

12-11-2020

Drodzy użytkownicy,
przypominamy, że z części naszych zasobów elektronicznych możecie korzystać nie tylko w bibliotece, ale także (w przypadku braku aktywnego konta bibliotecznego prosimy o kontakt z ).
Usługa jest bezpłatna.

Dostęp zdalny możliwy jest do następujących baz:
 • EBSCO w tym: Academic Source Ultimate, Business Source Ultimate, DynaMed, Medline Complete, PsycARTICLES, Scientific & Medical ART Imagebase (na rok kalendarzowy) – wielodziedzinowa
  PsycARTICLES - baza tworzona przez American Psychological Association (APA). Obejmuje pełnotekstowe artykuły z ponad 110 czasopism publikowanych przez APA, Educational Publishing Foundation (EPF) oraz Hogrefe Publishing Group.
  MEDLINE Complete – zapewnia dostęp do informacji z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. MEDLINE Complete indeksuje ponad 5400 (w tym około 2300 pełnoteksotwych) czasopism medycznych i biomedycznych z archiwami od 1857 r.
  DynaMed Plus – źródło informacji medycznej opartej na dowodach (Evidence Based Medicine) pomocne w podejmowaniu decyzji klinicznych.
  SMART Imagebase Scientific & Medical ART – kolekcja ilustracji (ponad 24 000) oraz animacji medycznych (ponad 1200), a także rysunków do kolorowania (100). Materiały w kolekcji dotyczą 20 specjalności medycznych. Ponad sto najbardziej popularnych ilustracji oraz animacji jest dostępnych w języku polskim
 • EMIS Polska (dla pracowników – na trzy miesiące, dla studentów – na trzy dni, w okresie zawieszenia zajęć w kampusie - 2 tygodnie) – m.in. ekonomia, finanse, dane rynkowe, polityka; archiwa wybranych gazet i magazynów, np. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Newsweek, Wprost, BBC Monitoring, MarketLine, Puls Biznesu, Puls Medycyny, Parkiet, Rynek Zdrowia
 • Science Direct (na rok akademicki) – wielodziedzinowa
 • SpringerLink (na rok akademicki) – wielodziedzinowa
 • Wiley Online Library (dla pracowników na rok akademicki; dla studentów - okres zawieszenia zajęć w kampusie) – wielodziedzinowa.

Znajdują się w nich specjalistyczne publikacje dotyczące m.in.: medycyny i nauk pokrewnych, psychologii, informatyki, architektury, ekonomii, prawa, finansów i zarządzania, bezpieczeństwa oraz wielu innych dyscyplin.

Oferujemy również dostęp do interdyscyplinarnych bibliograficzno-abstraktowa baz danych:
 • Scopus (na rok akademicki) – m.in. śledzenie cytowań, sprawdzanie wskaźnika Hirscha (indeks h)
 • Web of Science (na pół roku; zalogowanie na konto na komputerze bibliotecznym przed upływem tego okresu, przedłuża dostęp na kolejne pół roku) – m.in. śledzenie cytowań, sprawdzanie wskaźnika Hirscha oraz wskaźnika Journal Impact Factor (JIF).

 

Szczegółowe informacje dotyczące e-zasobów oraz ich zawartości znajdziecie na naszej stronie w zakładce Bazy danych.

Serdecznie polecamy!

Pełna lista Aktualności

Biblioteka

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, I piętro

Katalog online

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito