Orzeł
A A A

Informacje

drukuj drukuj

Studencie I roku weź udział w interdyscyplinarnym projekcie badawczym!

13-09-2021

Studenci I roku! Czy wiecie, że największy przyrost masy ciała według WHO zaobserwowano w grupie osób między 18. a 29. rokiem życia - szczególnie na I roku studiów? Często podawanym powodem złej diety był stres. Te dane skłoniły zespół naukowców z naszej uczelni do opracowania interdyscyplinarnego projektu badawczego, w którym studenci I roku będą pełnić rolę najważniejszą! Uczestnicy projektu będą mogli  wykonać szereg badań laboratoryjnych, korzystać z porad dietetyka, fizjoterapeuty czy lekarza, sprawdzić swoją wrażliwość sensoryczną, a także uczestniczyć nieodpłatnie w  wykładach i zajęciach warsztatowych dotyczących zasad prawidłowego żywienia czy technik relaksacyjnych. A wszystko to za darmo!  A więc...nie czekaj! Przyjmij nasze zaproszenie do udziału w interdyscyplinarnym projekcie badawczym „Ocena zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zachowań zdrowotnych, a sposoby radzenia sobie ze stresem studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”. Opiekunem projektu jest profesor Agata Waligórska.

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz w plikach do pobrania poniżej.

Pobierz, wypełnij, zeskanuj, odeślij na adres: . Skontaktujemy się z Tobą!

 

Więcej informacji o projekcie:

W pracach oceniających sposób odżywiania i tryb życia, stwierdzono, ze tylko 50% studentów prowadziło prawidłową diet, a 22 % badanych studentów medycyny uważało, że brak ruchu nie wpływa na stan zdrowia. 
W celu skutecznej profilaktyki chorób cywilizacyjnych w Polsce, istnieje potrzeba określenia problemów zdrowotnych i czynników ryzyka w różnych grupach społecznych, w tym studentów.
Celem planowanego badania jest poznanie problemów zdrowotnych studentów I roku różnych wydziałów KAAFM, w szerokim aspekcie obejmującym: aktualny stan zdrowia, odżywienie, styl życia, aktywność fizyczną, a także poznanie wiedzy studentów na temat profilaktyki i zachowań zdrowotnych.
 
Kto? Co?
Planowany projekt będzie realizowany przez wykwalifikowany zespół medyczny prowadzący badania lekarsko – pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne, dietetyczne i psychologiczne.   Zaplanowane badanie obejmie 100 studentów 1. roku studiów, wylosowanych spośród 200 ochotników z wszystkich wydziałów KAAFM.
Wszystkie ankiety, testy i wywiady będą przeprowadzone anonimowo zgodnie z zasadami RODO.
 
Zaplanowano:
- pobranie krwi w warunkach standardowych na badania laboratoryjne: morfologia krwi, glikemia i stężenie insuliny na czczo, lipidogram, AspAT, AlAT, kreatynina/GFR, białko całk., TSH,
oceniające pośrednio metabolizm i stan odżywienia
- badania antropometryczne
- wykorzystanie kwestionariusza „Inwentarz Zachowań Zdrowotnych” (IZZ), który pozwala ustalić ogólny stopień nasilenia zachowań sprzyjających zdrowiu w czterech wyodrębnionych skalach: nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne, praktyki zdrowotne, nastawienie psychiczne 
- ocena składu ciała zostanie wykonana z wykorzystaniem analizy bioimpedancji elektrycznej (BIA), przy użyciu wieloczęstotliwościowego
i wieloelektrodowego analizatora składu ciała Tanita
- oceny wydolności fizycznej
 
Studenci biorący udział w badaniu zyskają:
- nieodpłatne wykonanie szerokiego panelu badań laboratoryjnych 
- dostęp do wyników badan laboratoryjnych  
- nieoplatne badanie lekarskie i pielęgniarskie
- porady pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne,
- dietetyczne i psychologiczne konsultacje dla studentów, u których stwierdzono nieprawidłowe wyniki badań
- test na wrażliwość sensoryczną
- możliwość udziału w zajęciach praktycznych w pracowni pokazowo-dydaktycznej wibroterapii dotyczących zastosowania w praktyce metod relaksacyjnych
- możliwość uczestnictwa w wykładach dotyczących zasad prawidłowego żywienia, otyłości i jej konsekwencji metabolicznych, podstaw teoretycznych stosowanych technik relaksacyjnych oraz nowych trendów w teorii i w praktyce ich stosowania.
 
Analiza uzyskanych wyników badań pozwoli na określenie zagrożeń zdrowotnych związanych ze stylem życia studentów i podjęcia przez Uczelnię celowanych działań profilaktycznych i edukacyjnych
oraz uruchomienie programu promowania zdrowego trybu życia wśród studentów Krakowskiej Akademii. 
 

 

Pliki do pobrania

formularz_zgloszeniowy_-_osoba_maloletnia.pdf

Formularz zgłoszeniowy - osoba małoletnia

formularz_zgloszeniowy.pdf

Formularz zgłoszeniowy

Pełna lista Aktualności

Biuro Prasowe

Anna Cieślak
tel. 606 978 022

Dział Organizacji Konferencji Naukowych i Promocji

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek B, pok. B 013

mgr Agata Bień-Krawiec, ; mgr Maciej Banach,

tel. 12 252 46 02

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito