Orzeł
A A A

Aktualności

drukuj drukuj

Baza IBUK Libra dostęp dla studentów i pracowników

29-05-2023

Od 27 marca do 31 grudnia 2023 roku studenci i pracownicy Krakowskiej Akademii mogą korzystać z wybranych zasobów bazy IBUK Libra. Subskrypcja obejmuje e-booki z zakresów nauk medycznych, prawa, nauk ekonomicznych, nauk politycznych, psychologii, pedagogiki, socjologii, informatyki, nauk matematyczno-przyrodniczych, historii, kultury i sztuki. Szczegóły dotyczące dostępów zdalnych oraz lista zawartości znajdują się na stronie Biblioteki KAAFM w zakładce Bazy danych.

Dostęp do bazy IBUK Libra został sfinansowany w ramach projektu „Akademia Równych Szans”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

 

Pełna lista Aktualności
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito