Orzeł
A A A

Aktualności

drukuj drukuj

List JM Rektora do Studentów z Ukrainy

23-02-2022

Kraków, dnia 25 lutego 2022 r.

 


Drodzy Studenci z Ukrainy!


Jesteście znaczącą częścią naszej wspólnoty akademickiej. Stanęliście w obliczu wojny, strachu o życie Bliskich, los Ojczyzny i własną przyszłość. Nie jesteście sami. Szanujemy każdą waszą decyzję, zarówno tę o pozostaniu w Polsce jak i powrocie na Ukrainę.

Dziekani Wydziałów są tymi, do których możecie się zwracać oczekując wsparcia przy kontynuowaniu studiów.  Nie wprowadzamy odgórnych rozwiązań, bo sytuacja każdego z Was jest inna.  W gronie rektorów krakowskich uczelni pracujemy nad rozwiązaniami systemowymi, które muszą uzyskać akceptację Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wierzę, że szczególne okoliczności przyspieszą konieczne decyzje.

Wiem, że obawiacie się o swoją sytuację materialną i bytową. Pamiętajcie, że w uczelni działa system zapomóg z Funduszu Świadczeń dla studentów. Pytajcie o szczegóły w dziekanatach lub Dziale Spraw Studenckich.  Składajcie podania i wnioski.

Doświadczacie niewyobrażalnej traumy. Strach, niepewność, ból, tęsknota  za rodziną i oddalenie od domu – to emocje, z którymi trudno się zmierzyć. Dlatego zapewniamy wsparcie psychologiczne. Do domów studenckich, w których mieszkacie przyjdzie psycholog, u którego znajdziecie pomoc. Na uczelni  psycholog jest do Waszej dyspozycji w czasie stałych dyżurów. Jeśli będzie taka potrzeba, zgłoście to, zorganizujemy dodatkowe spotkania.

Propozycje pomocy w różnych formach zgłaszają Wasi polscy koledzy i koleżanki. Bądźcie w kontakcie z Samorządem Studenckim. Pomoc prawną zadeklarowali studenci ze Studenckiej Poradni Prawnej. Studenci włączają się także w akcję zbiórki rzeczy najpotrzebniejszych dla obywateli Ukrainy prowadzoną przez miasto Kraków. Już wkrótce uruchamiamy punkt zbiórki na terenie uczelni. 

O wszystkich działaniach będziemy Was informować na bieżąco. Śledźcie komunikaty na stronie internetowej uczelni i w mediach społecznościowych.

Przeżywamy wspólnie z Wami smutek, strach, niepewność. To także dla nas czas próby.
Nikogo nie zostawimy bez pomocy.

 

prof. KAAFM dr Klemens Budzowski
Rektor

 

 

 

Краків, (25) лютого 2022 року

 

 

Шановні студенти з України!

 

Ви – значна частина нашої академічної спільноти. Ви зіткнулися з війною, страхом за життя своїх близьких, долю рідного краю та власне майбутнє. Ви не самі. Ми вшановуємо кожне ваше рішення, залишитися в Польщі, чи повернутися в Україну.

Ви можете звернутися до Деканів кафедр, від яких отримаєте підтримку продовжуючи навчання. Ситуація кожного з Вас є іншою, тому ми не вводимо загальних правил. У групі ректорів краківських вузів ми працюємо над системними рішеннями, які мають бути затверджені МОН. Я вірю, що ці особливі обставини прискорять прийняття необхідних рішень.

Я знаю, що ви стурбовані своїм матеріальним і життєвим становищем. Пам’ятайте, що в університеті діє система надбавок з Фонду допомоги студентам. За деталями звертайтеся в деканати чи у відділ у справах студентів. Надсилайте свої запити та заявки.

Ви переживаєте неймовірну травму. Страх, невпевненість, біль, туга за сім’єю та віддаленість від дому – це емоції, з якими важко впоратися. Тому ми надаємо психологічну підтримку. До студентських гуртожитків приїде психолог, який надасть вам допомогу. Психолог університету буде у вашому розпорядженні у звичайні години чергування. У разі потреби повідомте про це, ми організуємо додаткові зустрічі.

Пропозиції допомоги в різних формах подають ваші польські колеги, тому залишайтеся на зв’язку зі студентською радою. Юридичну допомогу надаватимуть студенти Студентської юридичної Установи. Також студенти долучаються до акції збору найнеобхідніших речей для громадян України, яку проводить місто Краків. Незабаром ми відкриємо пункт збору в університеті.

Ми будемо тримати вас в курсі всіх заходів. Слідкуйте за анонсами на сайті університету та у соцмережах.

Разом з вами переживаємо смуток, страх і невпевненість. Для нас це також час випробувань.

Ми нікого не залишимо без допомоги.

Ректор
проф. Клеменс Будзовський

Pełna lista Aktualności
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito