Orzeł
A A A

Aktualności

drukuj drukuj

KORONAWIRUS. Informacje [EN]

04-03-2020

ENGLISH

 

aktualizacja 1.04.2020: Zarządzenie Rektora w sprawie szczególnych zasad zaliczania semestru zimowego w roku akademickim 2019/2020 oraz zasad organizowania i dokumentowania przebiegu studiów w okresie zawieszenia zajęć na terenie uczelni z powodu epidemii koronawirusa. /pdf/

aktualizacja 31.03.2020: Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji procesu dydaktycznego z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w okresie zawieszenia zajęć /pdf/

aktualizacja 24.03.2020: Uprzejmie informujemy, że na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 511) okres zawieszenia zajęć na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach został przedłużony do 10 kwietnia 2020 r. Powyższe ograniczenie nie obejmuje zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy pierwotnie takie zajęcia były przewidziane w programie kształcenia.

aktualizacja 23.03.2020: Komunikat Studium Języków Obcych

aktualizacja 19.03.2020: Dyżurne telefony w dziekanatach

aktualizacja 18.03.2020: Informacja o odstąpieniu od naliczania odsetek oraz o zapomogach dla studentów (pdf). Zarządzenie Rektora w przedmiotowej sprawie (pdf)

aktualizacja 17.03.2020: Komunikat Centrum E-learningu

aktualizacja 16.03.2020: Zasady funkcjonowania uczelni w okresie zawieszenia zajęć oraz sposobu realizacji niektórych obowiązków związanych z przebiegiem studiów

aktualizacja 16.03.2020: Zarządzenie w sprawie tymczasowych środków przeciwdziałania ryzyku zakażeń koronawirusem SARS CoV-2 w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - zmienione zarządzeniem z dnia 16 marca 2020 r.

aktualizacja 13.03.2020: Zarządzenie Rektora z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dot. nauczania na odległość prowadzonego w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zagrożeniem wirusem SARS CoV-2 /pdf/

aktualizacja 13.03.2020: Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ważności legitymacji studenckich i doktoranckich - Informacja na stronie Ministerstwa

aktualizacja 12.03.2020: Zasady funkcjonowania uczelni w okresie zawieszenia zajęć oraz sposobu realizacji niektórych obowiązków związanych z przebiegiem studiów

 


Zarządzeniem Rektora zawiesza się wszystkie zajęcia dla studentów i uczestników innych form kształcenia prowadzonych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego od godz. 14.00 w dniu 11 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. włącznie. Na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego okres zawieszenia zajęć został przedłużony do 10 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Rektora z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla studentów i uczestników innych form kształcenia z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa SARS CoV-2 w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - zarządzenie

 

Zarządzeniem Rektora wstrzymuje się między innymi międzynarodową wymianę pracowników, studentów i doktorantów, w tym zwłaszcza:
1) służbowe wyjazdy zagraniczne pracowników,
2) przyjazdy gości zagranicznych,
3) wyjazdy oraz przyjazdy w ramach programu Erasmus+.


Odwołuje się także konferencje, imprezy i wydarzenia ogólnouczelniane i wydziałowe:
1) Seminarium i wernisaż wystawy Architektura Ceglana: 11 marca 2020 r.,
2) Konferencja prawno-medyczna: "Pracujesz, ryzykujesz - bezpieczeństwo prawne w zawodach medycznych": 18 marca 2020 r.,
3) IV Małopolskie Forum Audytu: 20 marca 2020,
4) Pogotowie maturzystów- maraton powtórkowy: 28 - 29 marca 2020 r.,
5) Spotkania dla kandydatów na studia na kierunku aktorskim: 28 marca 2020 r., 4 kwietnia 2020 r.,
6) II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Symulacja Rozprawy Cywilnej: 2 - 3 kwietnia 2020 r.


Pełna treść zarządzenia poniżej

Zarządzenie w sprawie tymczasowych środków przeciwdziałania ryzyku zakażeń koronawirusem SARS CoV-2 w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - zmienione zarządzeniem z dnia 16 i 24 marca 2020 r.
- zarządzenie (po zmianach)

 

 


Komunikat Studium Języków Obcych
Drodzy Studenci, w czasie zawieszenia zajęć na Uczelni lektoraty z wszystkich języków będą realizowane m.in. z wykorzystaniem platformy Moodle. Jest to ta sama platforma, na której rozwiązywali Państwo test poziomujący z języka angielskiego na pierwszym semestrze studiów. W aktualnościach na stronie Studium znajdują się informacje jak zalogować się na swoje konto lub założyć nowe i jak odnaleźć swój kurs. Zajęcia z wszystkich języków zostały już uruchomione i należy jak najszybciej dokonać zapisów do kursów swoich lektorów.
Z poważaniem, Zespół SJO


Dyżurne numery telefonów do kontaktu z dziekanatami w okresie zawieszenia zajęć
Kontakt telefoniczny jest możliwy w godz. 9.00-14.00 od poniedziałku do piątku. Dziekanaty:
Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie - 12 25 24 635
Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych - 12 25 24 474
Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych - 12 25 24 621
Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych - 12 25 24 540
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej - 12 25 24 483
Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu - 12 25 24 505 (kier. lekarski), 12 25 24 520 (pozostałe)


Komunikat Centrum E-learningu
Drodzy Studenci, z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa SARS CoV-2 zajęcia dydaktyczne będą realizowane m.in. z wykorzystaniem Platformy e-learningowej KA (http://elearning-ka.edu.pl). Jest to ta sama platforma, na której umieszczony jest kurs BHP i na której prowadzone są zajęcia w ramach Technologii przetwarzania informacji na pierwszym semestrze studiów. Proszę zalogować się do platformy. Na stronie Uczelni w zakładkach Centrum e-learningu są informacje jak aktywować konto (w przypadku, gdy ktoś jeszcze nie miał okazji skorzystania z platformy) lub odzyskać zapomniane hasło. Codziennie udostępniane są nowe przedmioty i nowe grupy, w związku z tym należy codziennie monitorować, czy zajęcia dla Państwa zostały już uruchomione i dokonać zapisów do grup.
Z poważaniem Zespół CEL


Drodzy studenci i uczestnicy innych form kształcenia,

uprzejmie informujemy, że dla naszego wspólnego bezpieczeństwa w dniach 16 marca – 10 kwietnia 2020 r. zostaje wyłączona bezpośrednia obsługa studentów i uczestników innych form kształcenia w dziekanatach, księgowości i innych jednostkach organizacyjnych uczelni. W związku z powyższym prosimy o załatwianie wszystkich spraw w drodze mailowej lub telefonicznej, a jeśli zachodzi taka konieczność za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Jednocześnie zawiadamiamy, że na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zostaje zawieszona do odwołania działalność Biblioteki Krakowskiej Akademii, za wyjątkiem korzystania ze zbiorów zdigitalizowanych i elektronicznych baz danych.


 

 

Zasady funkcjonowania uczelni w okresie zawieszenia zajęć oraz sposobu realizacji niektórych obowiązków związanych z przebiegiem studiów

W związku z licznymi pytaniami studentów i wykładowców odnośnie zasad funkcjonowania uczelni w okresie zawieszenia zajęć oraz sposobu realizacji niektórych obowiązków związanych z przebiegiem studiów, zamieszczamy poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W miarę rozwoju sytuacji, pojawiania się nowych wątpliwości, postaramy się na bieżąco aktualizować potrzebne informacje:

1. Czy odwołanie zajęć dydaktycznych oznacza, że nie odbywają się także egzaminy, wpisy, konsultacje i egzaminy dyplomowe?

Tak. Zawieszenie zajęć dydaktycznych jest równoznaczne z zawieszeniem egzaminów, konsultacji, wpisów i egzaminów dyplomowych.

2. Czy sesja poprawkowa na studiach niestacjonarnych zostanie przedłużona?

Tak. Sesja poprawkowa w semestrze zimowym dla studentów studiów niestacjonarnych będzie przedłużona. Decyzja w tej sprawie będzie podane do wiadomości studentów i wykładowców z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Czy termin do składania indeksów dla studentów wyższych lat studiów będzie przedłużony?

Tak. Termin składania indeksów zostanie przedłużony dla wszystkich studentów. Studenci nie będą obciążani opłatą z tego tytułu.

4. Co z biegiem terminów do złożenia pracy dyplomowej?

Na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych terminy do złożenia pracy dyplomowej ulegają zawieszeniu. Z tego względu studenci, którzy na dzień 11 marca 2020 r. nie pozostawali w zwłoce ze złożeniem pracy dyplomowej (poza termin regulaminowy, albo termin wyznaczony uprzednio przez dziekana) nie muszą składać wniosków o ich przedłużenie. Jednocześnie gorąco zachęcamy wszystkich studentów przygotowujących pracę dyplomową, aby w miarę możliwości kontynuowali jej pisanie i pozostawali w tej sprawie w bieżącym mailowym kontakcie z promotorem.

5. Co z upływającym terminem ważności legitymacji studenckich? Czy wymaga on przedłużenia?

Zgodnie z deklaracją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego termin ważności legitymacji studenckich zostanie automatycznie przedłużony (do 31.05.2020 r.), bez potrzeby naklejania nowego hologramu.

6. Czy organizacja roku akademickiego ulegnie zmianie?

W przypadku dłuższej przerwy w zajęciach może dojść do wydłużenia semestru letniego (w tym także sesji egzaminacyjnej) poza pierwotnie ustaloną organizację roku akademickiego.

7. W jaki sposób będą odpracowywane odwołane zajęcia dydaktyczne?

Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej (e-learning) powinny się odbywać zgodnie z przyjętym planem studiów. Aktualnie opracowujemy zasady w oparciu, o które zostanie rozbudowana oferta zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie e-learningu, jak również wykładowcy zostaną poproszeni o udostępnianie studentom na bieżąco materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej również w tych przypadkach, w których nie uda się wdrożyć pełnego e-learningu. Informacje w tej sprawie zostaną przekazane studentom i prowadzącym zajęcia w najbliższym czasie. Zajęcia dydaktyczne, których nie da się odbyć w powyższych formach (np. zajęcia praktyczne, praktyki, zajęcia kliniczne na kierunkach medycznych) zostaną odpracowane.

8. Co jeżeli mam do załatwienia jakąś sprawę w dziekanacie lub księgowości?

Od 16 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. bezpośrednia obsługa studentów i uczestników innych form kształcenia w dziekanatach, księgowości i innych jednostkach zostaje zawieszona. Wszystkie sprawy proszę załatwiać mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty.

9. Czy w okresie zawieszenia zajęć mogę korzystać z biblioteki?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego działalność bibliotek została czasowo ograniczona. Oznacza to, że nie ma obecnie możliwości korzystania z czytelni oraz wypożyczeń książek i czasopism. Można natomiast korzystać zdalnie ze wszystkich zbiorów w formie elektronicznej


W dniach 11 marca -10 kwietnia włącznie budynki Kampusu będą otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.

Dziekanaty, księgowość, rekrutacja i biblioteka - zamknięte dla studentów.


 

Informacje na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Komunikat

Koronawirus: informacje i zalecenia - strona www.gov.pl

 

 

Pełna lista Aktualności
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito