Orzeł
A A A

Aktualności

drukuj drukuj

Dofinansowanie studiów podyplomowych

28-09-2018

Sprawdź czy możesz uzyskać dofinansowanie studiów podyplomowych, kursów lub szkoleń!


1.    Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Pracodawcy oraz pracownicy, którym zależy na szkoleniu lub innej formie podnoszenia kompetencji, mogą zgłosić się do urzędu pracy o pomoc w finansowaniu. Urząd w  ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może sfinansować koszty kursów, studiów podyplomowych oraz egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. Dodatkowo finansowane są również koszty badań lekarskich i psychologicznych wymagane do podjęcia kształcenia oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2018: https://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy/rok-2018/

Wniosków oraz szczegółowych kryteriów dotyczących finansowania kształcenia należy szukać na stronie internetowej urzędu pracy, na obszarze działań którego firma posiada siedzibę lub oddział.

2.    Baza Usług Rozwojowych
Baza Usług Rozwojowych jest ogólnodostępną platformą, w której można zaleźć oferty usług rozwojowych (kursów, szkoleń itp.) Baza zawiera bardzo szeroką gamę ofert, gdzie każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca może znaleźć szkolenie, jakiego aktualnie poszukuje dla siebie lub swoich pracowników. Wszystkie firmy znajdujące się w BUR przeszły pomyślną weryfikację jakości świadczonych usług.
Aby skorzystać z takiej formy dofinansowania szkoleń, należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia (lista firm znajduje się na stronie Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie.

Ważne!
Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu.
O dofinansowanie ubiegać mogą się firmy, fundacje i inne organizacje prowadzące działalność na terenie Polski (z wyjątkiem województwa pomorskiego i mazowieckiego), które zatrudniają pracowników oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.


Oferta Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Bazie Usług Rozwojowych:
Studia podyplomowe:

1.    Zarządzanie ryzykiem w organizacji w zakresie bezpieczeństwa informacji i zmian RODO
2.    Audyt bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych
3.    Logopedia
4.    Neurologopedia z elementami tyflologopedii

Dystrybutor środków na szkolenia w województwie małopolskim: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (https://www.marr.pl/)

Pełna lista Aktualności

Dział Organizacji Konferencji Naukowych i Promocji

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek B, pok. B 013

mgr Agata Bień - Krawiec, mgr Maciej Banach

tel. 12 252 46 02

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito