Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Aktualności

drukuj drukuj

Konferencja "Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo" 11-12.06.2018 r.

11-03-2018

Zapraszamy do udziału w XVIII Konferencji Naukowej „Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo.”, która odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2018 r. w kampusie uczelni przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, w Krakowie. Tegoroczna konferencja obradować będzie w następujących sekcjach (tematycznie wg wydziałów):

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych:

 • Wyzwania współpracy i rywalizacji państw jako przesłanki kształtowania się nowego układu sił międzynarodowych w wymiarze globalnym i regionalnym w drugiej dekadzie XXI w.
 • Propozycje reformy wymiaru sprawiedliwości
 • Prawo wobec nowych technologii

Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych:

 • Teoretyczne i praktyczne problemy psychologii. Ujęcia antropologiczne
 • Art in foreign language education.
 • Wychowanie do i przez sztukę we współczesnych procesach dydaktycznych i wychowawczych.

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej:

 • Zrównoważony rozwój organizacji

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie:

 • Edukacja dla bezpieczeństwa - doświadczenia, stan obecny, perspektywy.

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych:

 • Architektoniczne dialogi.

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu:

 • Postępowanie w chorobach rzadkich.
   

Termin rejestracji do udziału z referatem: 30 kwietnia 2018 r.
Termin rejestracji do udziału bez referatu: 28 maja 2018 r.

Rejestracja online (kliknij)

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem niniejszego formularza.

Prosimy o przesyłanie jedynie kompletnych zgłoszeń. Zgłoszenia niekompletne będą automatycznie usuwane bez powiadomienia zgłaszającego.

W przypadku zgłaszania się do więcej niż jednej sekcji tematycznej prosimy o wypełnienie formularza dla każdego zgłoszenia osobno.

Uwaga: referaty niewygłoszone nie zostaną opublikowane.

Udział w konferencji pracowników, studentów i doktorantów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest bezpłatny.

Językiem konferencyjnym dla wszystkich sekcji z wyjątkiem sekcji "Art in foreign language education" jest język polski. Sekcja "Art in foreign language education" obraduje w języku angielskim.

Wskazówki odnośnie przygotowania tekstów dostępne są na stronie naszego Wydawnictwa http://www.ka.edu.pl/wydawnictwo/

Teksty referatów do publikacji będą przyjmowane wyłącznie podczas rejestracji w dniu konferencji.

Rada Programowa konferencji decyduje o kwalifikacji referatów. Uczestnicy zostaną poinformowani o kwalifikacji do dnia 14 maja 2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł.

Udział w konferencji dla pracowników, studentów i doktorantów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest bezpłatny.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Wszelkie pytania związane z konferencją prosimy kierować do p. Agaty Bień-Krawiec, kierownika działu Organizacji Konferencji Naukowych i Promocji, email: akrawiec@afm.edu.pl

Pliki do pobrania

Pełna lista Aktualności

Dział Organizacji Konferencji Naukowych i Promocji

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek B, pok. B 013

mgr Agata Bień - Krawiec, mgr Maciej Banach

tel. 12 252 46 02

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito