Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Aktualności

drukuj drukuj

Studiuj Pielęgniarstwo u Frycza!

24-09-2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego po raz drugi podjęła starania o uzyskanie dofinansowania z funduszy UE opracowując Program Rozwojowy w ramach projektu „Wysokie kompetencje zawodowe studentów kierunku Pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” ukierunkowany na zwiększenie liczby absolwentów w ramach projektu o Konkurs nr POWER.05.03.00-IP.05-00-003/17.

Program Rozwojowy obejmował będzie studentów, którzy zostaną przyjęci na I rok studiów w semestrze zimowym 2017/2018. W ramach Programu zostaną zrealizowane następujące formy wsparcia:

  • stypendia w kwocie 600 zł miesięcznie, począwszy od III semestru studiów, przez kolejne 4 semestry (max. 20 miesięcy), co w praktyce oznacza łączną kwotę 12 000 zł. Programem stypendialnym zostanie objętych 26 studentów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce w poprzednim roku akademickim,
  • dostosowanie jakości i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży, co oznacza zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk zawodowych płatnymi w kwocie 150 zł za każdy tydzień praktyki. Tak więc każdy student otrzyma łącznie 4500 zł za zrealizowany 30- tygodniowy wymiar praktyk obowiązkowych,
  • płatne, ponadprogramowe staże zawodowe w wymiarze 160 godz. dla studentów objętych programem stypendialnym. Wynagrodzenie studenta za realizację stażu będzie wynosiło 1800 zł. Każdy staż zostanie potwierdzony odpowiednim certyfikatem.


Ponadto, każdy uczestnik programu:

  • będzie miał zagwarantowane dodatkowe ubezpieczenie poekspozycyjne przez cały okres trwania praktyk oraz szkolenie BHP na stanowisku pracy w każdej placówce, w której będzie ona realizowana,
  • w przypadku realizacji praktyk obowiązkowych poza Krakowem otrzyma zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.


Realizacja Programu będzie wspierana przez Partnera, tj. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie.
Wdrożenie i realizacja Projektu wymaga zrekrutowania odpowiedniej liczby kandydatów, a docelowo studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo.

 

Pełna lista Aktualności

Dział Organizacji Konferencji Naukowych i Promocji

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek B, pok. B 013

mgr Agata Bień - Krawiec, mgr Maciej Banach

tel. 12 252 46 02

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito