Orzeł
A A A

Wykładowcy

drukuj drukuj

Filtrowanie po pierwszej literze nazwiska:

A
B
C
D
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ż
Wszyscy

dr Monika Zabrocka-Śliwka

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Rozwojowej
Adiunkt w Katedrze Psychologii Rozwojowej. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskała w 2018 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie na podstawie rozprawy ‘Efficacy of audio description dedicated to children within the functionalist approach to translation’.
prof. dr hab. Mariusz Załucki

prof. dr hab. Mariusz Załucki

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Instytut Prawa Prywatnego, Katedra Prawa Cywilnego
Profesor zwyczajny specjalizujący się w prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej, prawie międzynarodowym prywatnym oraz ochronie i propagowaniu praw człowieka. Wykładał m.in. na uczelniach włoskich, niemieckich, brytyjskich, hiszpańskich i amerykańskich. Pracował jako visiting professor na Uniwersytetach w Bristolu, Las Palmas, Reggio Calabria, czy Sydney.
prof. dr hab. Jerzy Zdanowski

prof. dr hab. Jerzy Zdanowski

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Azji i Afryki
Profesor nauk humanistycznych (tytuł w 2003 r.), historyk, politolog i arabista.

prof. KAAFM dr hab. Janusz Ziarko

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Katedra Zarządzania i Edukacji Prakseologicznej

lek. Karolina Zielińska

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
-
dr Beata Zinkiewicz

dr Beata Zinkiewicz

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
Zakład Problemów Społecznych i Resocjalizacji
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (specjalność: pedagogika resocjalizacyjna), absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: funkcjonowanie rodzinnej kurateli sądowej, doskonalenie metod pracy wychowawczej w instytucjach opiekuńczych i profilaktyczno-resocjalizacyjnych dla nieletnich, patologie społeczne, system wsparcia rodziny.

dr Monika Zygmunt

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Zakład Dietetyki

dr n. med. Anna Żabówka

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
-

prof. KAAFM dr hab. n. med. Zbigniew Żuber

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Katedra Pediatrii
Kierownik Katedry Pediatrii KAAFM; Kierownik Oddziału Dzieci Starszych z pododdziałami neurologii i reumatologii Szpitala Dziecięcego św. Ludwika w Krakowie.

prof. KAAFM dr hab. n. med. Aleksander Żurakowski

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
-
1  Poprzednia  42  43  44  45  46 
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito