Orzeł
A A A

Wykładowcy

drukuj drukuj

Filtrowanie po pierwszej literze nazwiska:

A
B
C
D
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
P
R
S
Ś
T
U
W
Z
Ż
Wszyscy

dr Jerzy Wowczak

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych_
-
dr n. hum., mgr inż. arch. Jerzy Wowczak ur. 1961 r. Dyplom architekta w 1997 r Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, doktorat w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2017 r. Badacz architektury XIX i XX w. Autor monografii: Jan Sas-Zubrzycki architekt, historyk, teoretyk architektury, Funkcja i treść.
dr inż. Marta Woźniak-Zapór

dr inż. Marta Woźniak-Zapór

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Katedra Informatyki Stosowanej, Studium Informatyczne
Doktor nauk technicznych. Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2010 r. Kierownik Centrum e-Learningu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, od 2013r. zatrudniona na stanowisku adiunkta, członek Katedry Informatyki Stosowanej, od 2017 r. Prodziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

dr n. med. Magdalena Wójcik-Pędziwiatr

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
-

mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
Katedra Psychologii Zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych, Instytut Psychologii

dr n. med. Piotr Maciej Wróbel

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Zakład Fizjoterapii Klinicznej
Adiunkt na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Absolwent Kierunku Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Specjalizację I i II stopnia z zakresu rehabilitacji ruchowej uzyskał w roku 1998 oraz 2004. Rozprawę doktorską obronił w roku 2008, co miało miejsce na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
dr inż. arch. Piotr Wróbel

dr inż. arch. Piotr Wróbel

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych_
Zakład Kompozycji Architektonicznej
Dr inż. arch., nauczyciel akademicki i praktykujący architekt. W 1993-2004 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, od 2004 na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
prof. KAAFM dr hab. n. med. Ewa Wypasek

prof. KAAFM dr hab. n. med. Ewa Wypasek

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
-
Doktor habilitowany nauk medycznych. Rozprawa habilitacyjna dotyczyła polimorfizmów genetycznych związanych ze stanem zapalnym i stabilnością antykoagulacji u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi. Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
-
prof. KAAFM dr hab. n. med. Wojciech Wysocki

prof. KAAFM dr hab. n. med. Wojciech Wysocki

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Katedra Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Od 2001 roku pracuje w krakowskim Oddziale Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie, gdzie obecnie jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej. Specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej. W 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, a obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

dr Agnieszka Zabiegała

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
-
1  Poprzednia  42  43  44  45  46  Następna  46
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito