Orzeł
A A A

doc. dr Małgorzata Czermińska

drukuj drukuj
email: emczermi@cyf-kr.edu.pl
doc. dr Małgorzata Czermińska
Doktor nauk ekonomicznych, jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), gdzie studiowała na Wydziale Ekonomiki Produkcji, kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze; specjalność: Handel zagraniczny.

Pracuje w Katedrze Handlu Zagranicznego, której  jest kierownikiem. W latach 2000 - 2002 pełniła funkcję dziekana Wydziału Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Szkoły Wyższej (obecnie Krakowska Akademia), a od października 2002 r. pełni funkcję prodziekana wydziału, obecnie Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych.

Zainteresowania naukowe obejmują międzynarodową politykę handlową, w szczególności wspólną politykę handlową i celną Unii Europejskiej, funkcjonowanie wspólnego rynku UE, z tego zakresu prowadzi również wykłady i seminaria.

 

Najważniejsze publikacje:

  1. Czermińska M., The Single Market of the European Union – achievements, problems and challenges, Multikulturalis Műhely, Tanulmanyok 4, Hajdúböszörmény 2016, nr 4, ss. 54-63.
  2. Czermińska M., Contribution of Customs Facilitation and Modernisation to Competitiveness in the European Union,  [w:] Improving the Competitiveness of Enterprises and National Economies, Faculty of Economics, B. Krstić (red.), University of Niš, Nisz 2017, ss. 72-93,
  3. Czermińska M., Mechanisms of the union common market and their effect in building competitiveness of companies, [w:] Improving the competitiveness of the public and private sector by networking competences, B. Krstić, A. Chodyński (red.), Faculty of Economics, University of Niš, Nisz 2012, ss.111-130.
  4. Czermińska M., Efekty handlowe włączenia Polski do jednolitego rynku towarowego, Przegląd Zachodni 2017, nr 2 (363), Poznań 2017, ss. 295-309.
  5. Czermińska M., Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej w XXI wieku – wyzwania i kierunki zmian, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016, nr 269, ss. 62-73.
  6. Czermińska M., European Union’s New Generalised System of Preferences – A New Scenario for Development of Trade with the EU for Beneficiaries of the System?, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2017, Tom XVIII,  Zeszyt 9, Część I, ss. 41–58.
  7. Czermińska M., Management of the EU Customs Union – Challenges and Activities, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2016, Tom VII, Zeszyt 8, Łódź-Warszawa 2016, ss. 173-186.
  8. Czermińska M., Powszechny system preferencji celnych (GSP) – zmiany warunków dostępu do rynku unijnego dla beneficjentów nowego systemu, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae 2016, nr  3/2016, tom I , ss. 43-51.
  9. Czermińska M., Program e-customs – nowa jakość usług celnych świadczonych przez administracje celne dla przedsiębiorców europejskich, Współczesna Gospodarka 2016, nr 3, Gdańsk 2016, ss. 1-12.
  10. Czermińska M., Zasady wprowadzania importowanych towarów przemysłowych i żywności na jednolity rynek Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa obrotu, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2016, nr 3 (248)/2016, ss. 97-103.

 

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito