Orzeł
A A A

prof. KAAFM dr hab. n. med. Dariusz Plicner

drukuj drukuj
prof. KAAFM dr hab. n. med. Dariusz Plicner
Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kardiochirurg, uczeń prof. dr hab. n. med. Jerzego Sadowskiego. Tytuł doktora nauk medycznych oraz doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od ponad 20 lat związany z Oddziałem Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Wieloletni pracownik Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowanego przez prof. dr hab. n. med. Anettę Undas. Członek Rady Naukowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Autor i współautor ponad 110 prac oryginalnych i przeglądowych oraz referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych, z całkowitą wartością Impact Factor ponad 150 punktów (punktacja MNISW: 667, współczynnik Hirscha 6 wg Web of Science Core Collection). Uczestnik wielu zagranicznych staży klinicznych (m. in. w Deutsches Herzzentrum w Berlinie, kierowanego przez prof. dr hab. n. med. Rolanda Hetzera). Wykonawca wielu międzynarodowych projektów (m. in. Program Syntax i Program STICH). Promotor przewodów doktorskich i magisterskich.

Wieloletni wykładowca na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Centrum Kształcenia Pielęgniarek w Krakowie w zakresie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Wieloletni członek komisji oceniającej na Międzynarodowej Konferencji Studentów Medycyny organizowanej przez Koła Naukowe studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od ponad 10 lat związany z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, w której jest wykładowcą na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedry Biomateriałów i Kompozytów we współpracy z prof. dr hab. inż. Elżbietą Pamułą.

Członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European Society of Cardiology, Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego oraz  European Association for Cardio-Thoracic Surgery. Tematyka jego prac badawczych obejmuje: chirurgiczne leczenie ostrych zespołów wieńcowych, małoinwazyjną wymianę zastawki aortalnej, zaburzenia krzepnięcia u pacjentów poddanych operacji pomostowania aortalno–wieńcowego, przedoperacyjne czynniki ryzyka operacji pomostowania aortalno–wieńcowego a także czynniki ryzyka uogólnionej odpowiedzi zapalnej u pacjentów po operacji pomostowania aortalno–wieńcowego.

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito