Orzeł
A A A

dr Janusz Ligęza

drukuj drukuj
email: jligeza@afm.edu.pl
dr Janusz Ligęza
Doktor nauk biologicznych, specjalność biochemia. Absolwent kierunku biotechnologia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską pt.: „Wpływ tyrfostinów AG1024 i SU1498 na przekaz sygnału mitogennego, inicjowanego autokrynnie w ludzkich komórkach nowotworu jelita grubego-LoVo” obronił w 2011 roku.

Dotychczasowa tematyka badawcza skupiała się na szeroko pojętej biologii nowotworów. Zainteresowania naukowe obejmują również sygnalizację komórkową oraz statystyczną analizę danych.

Wybrane publikacje:

Ligeza J, Marona P, Gach N, Lipert B, Miekus K, Wilk W, Jaszczynski J, Stelmach A ,Loboda A, Dulak J, Branicki W, Rys J, Jura J, MCPIP1 contributes to clear cell renal cell carcinomas development. Angiogenesis. 2017 Aug;20(3):325-340
Bojko A, Cierniak A, Adamczyk A, Ligeza J. Modulatory Effects of Curcumin and Tyrphostins (AG494 and AG1478) on Growth Regulation and Viability of LN229 Human Brain Cancer Cells. Nutr Cancer. 2015;67(7):1170-82. PubMed PMID: 26364505
Pośpiech E, Ligęza J, Wilk W, Gołas A, Jaszczyński J, Stelmach A, Ryś J, Blecharczyk A, Wojas-Pelc A, Jura J, Branicki W. Variants of SCARB1 and VDR Involved in Complex Genetic Interactions May Be Implicated in the Genetic Susceptibility to Clear Cell Renal Cell Carcinoma. Biomed Res Int. 2015;2015:860405. PubMed PMID: 25945350
Bojko A, Reichert K, Adamczyk A, Ligęza J, Ligęza J, Klein A. The effect of tyrphostins AG494 and AG1478 on the autocrine growth regulation of A549 and DU145 cells. Folia Histochem Cytobiol. 2012 Jul 5;50(2):186-95. PubMed PMID: 22763976
Ligęza J, Ligęza J, Klein A. Growth factor/growth factor receptor loops in autocrine growth regulation of human prostate cancer DU145 cells. Acta Biochim Pol. 2011;58(3):391-6. Epub 2011 Aug 29. PubMed PMID: 21887406
Klein A, Holko P, Ligeza J, Kordowiak AM. Sodium orthovanadate affects growth of some human epithelial cancer cells (A549, HTB44, DU145). Folia Biol (Krakow). 2008;56(3-4):115-21. PubMed PMID: 19055035
Kisielewska J, Ligeza J, Klein A. The effect of tyrosine kinase inhibitors, tyrphostins: AG1024 and SU1498, on autocrine growth of prostate cancer cells (DU145). Folia Histochem Cytobiol. 2008;46(2):185-91. doi: 10.2478/v10042-008-0028-1. PubMed PMID: 18519236
Holko P, Ligeza J, Kisielewska J, Kordowiak AM, Klein A. The effect of vanadyl sulphate (VOSO4) on autocrine growth of human epithelial cancer cell lines. Pol J Pathol. 2008;59(1):3-8. PubMed PMID: 18655364.

Działalność dydaktyczna:
• Elements of living matter
• Physico-chemical elements of life
• Metabolism and systematic homeostasis
• Składniki żywej materii
• Fizykochemiczne podstawy życia
• Metabolizm i homeostaza

 

ORCID ID ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2998-9946

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito