Orzeł
A A A

prof. KAAFM dr hab. n. med. Zbigniew Żuber

drukuj drukuj
Kierownik Katedry Pediatrii KAAFM; Kierownik Oddziału Dzieci Starszych z pododdziałami neurologii i reumatologii Szpitala Dziecięcego św. Ludwika w Krakowie.

Pracuję w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym św. Ludwika w Krakowie  na stanowisku ordynatora Oddziału Dzieci Starszych z pododdziałami Neurologii i Reumatologii. 
Jestem specjalistą w dziedzinie pediatrii i reumatologii. W 2002 r. uzyskałem stopień doktora nauk medycznych, w 2015 r. doktora habilitowanego nauk medycznych.  
Od 2002 r, pełnię funkcję Ordynatora a obecnie Kierownika Oddziału Dzieci Starszych  z pododdziałami neurologii i reumatologii Szpitala Dziecięcego św. Ludwika w Krakowie.
Od 1.X.2016 r. pełnię funkcję  Kierownika Katedry Pediatrii Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, aktualnie wiceprzewodniczącym  Zarządu Małopolskiego Oddziału PTR.  Od IX.2014 roku jestem członkiem  Zarządu Głównego PTR, od IX. r  jestem członkiem Prezydium ZG PTR,  pełnię funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego PTR obecnej kadencji. Od IX.2017 r. pełnię funkcję przewodniczącego Sekcji Reumatologii Wieku Rozwojowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.  Jestem członkiem Sekcji Badań Obrazowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. 
Jestem także członkiem   Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
Jestem autorem/współautorem kilkudziesięciu publikacji  prac naukowych publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, w zdecydowanej większości dotyczącej problematyki pediatrycznej i reumatologicznej, w dużej części reumatologii dziecięcej a także w dziedzinie chorób  rzadkich. 

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito