Orzeł
A A A

dr Małgorzata Bajgier-Kowalska

drukuj drukuj
dr Małgorzata Bajgier-Kowalska
Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, pełnomocnik Dziekana ds. obsługi systemu syllabus.ka na kierunku Turystyka i Rekreacja (od 2014 r.).

Absolwentka geografii, studia odbyła na Wydziale Geograficzno-Biologicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) i tam uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie geografii. Do 2011 r. adiunkt w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w latach 2001-2002 kierownik Zakładu Geografii Fizycznej IG UP. W 1988 r. odbyła staż zagraniczny w King Alfred’s College w Winchesterze, a w 1989 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Moskwie. W 1992 r. uzyskała Nagrodę Rektora za pracę doktorską, w 1998 - Nagrodę Rektora Zespołową I stopnia za publikację „Encyklopedia Geograficzna Świata”,  w 2002 - Nagrodę Zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo publikacji „Encyklopedia-Geografia Turystyczna Świata”. W 2002 r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2011 r. Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę. Zainteresowania naukowo-badawcze i tematyka publikacji naukowych dotyczą problemów geomorfologicznych, zagadnień z zakresu geografii regionalnej oraz turystyki. Obecne badania koncentrują się na problematyce rozwoju  turystyki, a głównie na zagadnieniach uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania regionów turystycznych, analizie przestrzennego zróżnicowania zagospodarowania turystycznego oraz rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki. Obecnie prowadzi zajęcia z Geografii regionalnej świata, Podstaw geografii fizycznej,  Geografii turystycznej Polski i Geografii turystycznej Europy, Zagospodarowania turystycznego oraz seminarium licencjackie na kierunku Turystyka i Rekreacja. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich oraz Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU. Promotor ponad 80 prac magisterskich i licencjackich, referentka na ponad 60 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest autorką i współautorką ponad 80 prac naukowych publikowanych w punktowanych polskich i zagranicznych czasopismach. 

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito