Orzeł
A A A

prof. KAAFM dr hab. Joanna Golec

drukuj drukuj
prof. KAAFM dr hab. Joanna Golec
Absolwentka Kierunku Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Specjalizację I i II stopnia z zakresu rehabilitacji ruchowej uzyskała w roku 1998 oraz 2004. Rozprawę doktorską, której promotorem był prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki obroniła w roku 2004, co miało miejsce na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

W roku 2015 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego przeprowadzając przedmiotowe postępowanie na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Od października 2010 roku jest zatrudniona w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, początkowo na stanowisku adiunkta, a następnie profesora nadzwyczajnego. Pełni tu także obowiązki Pełnomocnika Rektora ds. Fizjoterapii. Do chwili obecnej jest autorem i współautorem blisko 100 publikacji z zakresu rehabilitacji w naukach medycznych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.  Była uczestnikiem staży zagranicznych między innymi w Holandii, Słowacji, Hiszpanii i Finlandii. Uczestniczyła także czynnie w licznych konferencjach i zjazdach naukowych w kraju i za granicą.  Kierowała specjalizacją z fizjoterapii 10 mgr rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii. Głównym nurtem  Jej zainteresowań naukowych pozostaje fizjoterapia w uszkodzeniach urazowych narządu ruchu, ale nade wszystko fotogrametryczna i akcelerometryczna analiza zaburzeń postawy ciała i stereotypu chodu.

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito