Orzeł
A A A

prof. KAAFM dr hab. Monika Augustyniak

drukuj drukuj
email: monikaaugustyniak1@gmail.com dr hab. nauk prawnych, stopień doktora nauk prawnych uzyskany z wyróżnieniem. Nagroda za najlepszą pracę doktorską obronioną w roku 2009 - konkurs organizowany przez czasopismo „Samorząd Terytorialny” (red. M. Kulesza). Stypendystka rządu francuskiego - stypendium na trzyletni pobyt w Europejskim Liceum im. Charles’a de Gaulle’a w Dijon we Francji (matura francuska z wyróżnieniem).

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny - Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz Nauk o Administracji - Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Specjalność: Prawo administracyjne (również w ujęciu komparatystycznym), postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

Działalność naukowa i badawcza: autorka ośmiu monografii wydanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer, współautorka trzech komentarzy do ustawy o samorządzie gminnym pod red. Prof. zw. dra hab. Bogdana Dolnickiego, autorka ponad 100 artykułów naukowych wydanych w renomowanych czasopismach prawniczych w języku polskim, angielskimi francuskim oraz rozdziałów w monografiach. Uczestniczka międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych w Polsce i za granicą. Od roku 2013 członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES.

W latach 2014-2017 kierownik projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych podstawie decyzji DEC-2013/09/D/HS5/00349 (Konkurs SONATA 5 panel: HS5).
Zagraniczne staże badawcze: Lyon (Université Jean Moulin Lyon 3); Strasbourg (Université de Strasbourg); Marseille (Université d'Aix- Marseille III), Paris (Université Paris Sorbonne)
 

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito