Orzeł
A A A

dr n. med. Grażyna Dębska

drukuj drukuj
dr n. med. Grażyna Dębska
Doktor nauk medycznych, absolwentka Akademii Medycznej Wydział Pielęgniarstwa w Krakowie. Ukończone studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej - Katedra Psychologii w Krakowie. Posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki i opieki paliatywnej.

Z Krakowską Akademią związana od roku 2009 pełniąc funkcje p.o Dziekana Prodziekana w nowo organizującym się Wydziale Zdrowia i Nauk Medycznych, a od 2017 r funkcje Prodziekana na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Działalność naukowa ściśle związana jest z naukami medycznymi oraz naukami o zdrowiu. Koncentruje  się wokół: jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia oraz różnych  aspektów opieki pielęgniarskiej, problemów psychospołecznych i etycznych  pracy pielęgniarki. Autorka ponad 120 artykułów publikowanych w  recenzowanych czasopismach, monografiach  o zasięgu krajowym  i międzynarodowym oraz redaktor naukowy  ośmiu monografii. W swoim dorobku naukowym posiada 5 publikacji w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Efektem jej pracy naukowej jest przeprowadzenie walidacji narzędzi wykorzystywanych do oceny jakości życia chorych na mukowiscydozę oraz diagnozy obciążenia psychospołecznego w pracy pielęgniarki, które są wykorzystywane w badaniach innych autorów.  Była kierownikiem projektów badawczych finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz autorem programów z  zakresy kształcenia  przed/ i po dyplomowego pielęgniarek. Aktualnie jest również członkiem  zespołu redakcyjnego czasopism: „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne”. Uczestniczyła w organizowaniu i realizacji programu finansowanego z UE pt. studia pomostowe dla pielęgniarek. Opracowała i wdrożyła program pt. Nowa jakość kierunku pielęgniarstwo - Program Rozwojowy Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego dofinansowanego z  Funduszy Europejskich (Kompetencje Zamawiane Konkurs POWER  nr 05.03.00-IP.05-00-002/15).

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito