Orzeł
A A A

prof. dr hab. Maria Kapiszewska

drukuj drukuj
email: mkapiszewska@afm.edu.pl
prof. dr hab. Maria Kapiszewska
Urodzona w Krakowie. Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, magisterium z biochemii (1974), doktorat z biofizyki (1981), habilitacja (1990) i profesura z nauk przyrodniczych (2007).

Praca zawodowa:
Pracownik naukowy Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Biochemii Ogólnej od roku 1974 do roku 2009.
Od roku 2009 do 2017 roku pro-rektor ds. nauki i nauczania w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz kierownik Katedry Biochemii Genetycznej Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych. Po przekształceniu Wydziału w Wydział Lekarski i  Nauk o Zdrowiu w roku 2017 kierownik Katedry Nutrigenetyki.
Wykłady z zakresu radiobiologii, metabolizmu, biochemii, dietetyki i prewencji żywieniowej oraz autorstwo kilku skryptów. Obecnie wykłada Biochemiczne podstawy żywienia integracja metabolizmu; Prewencyjna rola żywienia w procesach nowotworowych
Promotor prac doktorskich, recenzent prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.
Kierownik granów KBN, NCN, MNiSW, a także wykonawca w grantach UE.
Aktywny uczestnik kilkudziesięciu konferencji międzynarodowych
Praca naukowa i dydaktyczna zagranicą:
Pobyty zagranicą w charakterze visiting professor i visiting scholar: State University of New York, Health Science Center, Dept. of Radiation Oncology, Washington University Medical Center, Section of Cancer Biology, St. Louis, Missouri, Department of Radiation Biology and Biophysics Section, Medical College of Wisconsin, Milwaukee,Cancer Research Institute, New York Medical College, Valhalla, Department of Biochemistry.
W latach 1992 – 1999 wykładowca biochemii na Wydziale Medycznym I Nauk o Zdrowiu, w Zakładzie Biochemii, Uniwersytetu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Zainteresowania naukowe i niektóre czasopisma w których opublikowano prace oryginalne jako pierwszy autor lub współautor:

  • Skutki  oddziaływania czynników zewnętrznych takich jak promieniowanie jonizujące (J. Natl. Can. Inst. Mon; Exp. Cell.; Res Radiat. Res.; J. Can. Res. Clin. Onc.; Rad. Environ. Biophys.; Internat. J. Radiation Biology.
  • Skutki wpływu zanieczyszczeń środowiskowych na DNA komórek nowotworowych (Toxicol In Vitro,; Drug and Chemicals Toxicology; Human & Experimental Toxicology,; Toxicology Letters Trends in Food Science and Technology;  J. Phys. Pharmac;).
  • Wpływ zanieczyszczenia powietrza na rozwój płodu: (Biodemography and Social Biology; International Journal of Environmental Research and Public Health J; Biodemography and Social Biology; American Journal of Human Biology; Annals of Agricultural and Environmental Medicine).
  • Nutrigenomika - prewencyjne działanie diety w tym flawonoidów w interakcji z polimorfizmem genetycznym. (J. Nutritional Biochemistry; Forum in Nutrition. Local Food from the Mediterranean and New Nutraceuticals. (Basel, Karger (Heinrich M., Galli C., Mueller W., eds.);  Pharmacological Research;  British Journal of Nutrition;  Trends in Food Science and Technology; Tea in Health & disease prevention (książka ed. V.R.Preedy, Elsevier, 2013).
  • Gospodarka hormonalna (18 beta- estradiol) kobiet a polimorfizm genetyczny - Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences; Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention. 

Popularyzator nauki: 3 książki, rozdziały w monografiach polskich i angielskich i  wiele artykułów popularnonaukowych.
Kilkanaście artykułów przeglądowych.
Publikacji z zakresu problemów w szkolnictwie wyższym

m.in Zarys diagnozy jakości pracy nauczyciela akademickiego w monografii: Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji; Uczelnie niepubliczne  – sukces czy niechciany produkt wolnego rynku; Kondycja nauki polskiej. Czy uczelnie niepubliczne mogą pomóc?; Krajowe Ramy Kwalifikacji – biurokratyczna konieczność czy szansa na poprawę jakości kształcenia; Ewaluacja zajęć dydaktycznych przez studentów
Zajęcia dydaktyczne:

Biochemiczne podstawy żywienia; integracja metabolizmu; Prewencyjna rola żywienia w procesach nowotworowych; Biochemia; Biochemia i biofizyka; seminarium magisterskie.

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito